PŁ z nagrodą LUMEN

20-11-2019

Politechnika Łódzka zwyciężyła w konkursie „Leaders in University Management – LUMEN 2019” w kategorii „Zarządzanie". Nagrodę przyznano za utworzenie ogólnouczelnianej jednostki – Centrum Współpracy Międzynarodowej, w tym za pierwszy, dwuletni etap jej działalności. Liderem projektu jest dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ – dyrektor CWM PŁ.

 

 

Dyrektor Dorota Piotrowska odebrała nagrodę podczas uroczystej gali, która odbyła się 19 listopada 2019 roku. Wśród nominowanych w kategorii „Zarządzanie” dedykowanej innowacyjnym metodom zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni. znaleźli się również: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zwycięski projekt naszej uczelni związany jest z powołaniem do życia w lipcu 2017 roku Centrum Współpracy Międzynarodowej. Jego stworzenie było potwierdzeniem dbałości o wizerunek PŁ na arenie międzynarodowej. Głównym zadaniem CWM od początku jego działania było dynamiczne wdrażanie strategii internacjonalizacji uczelni i silne zaznaczenie tożsamości Politechniki Łódzkiej, jako innowacyjnego ośrodka akademickiego na Europejskiej Mapie Szkolnictwa Wyższego.

Pierwszy wywiad Pierwszy wywiad

foto: Anna Gryszkiewicz

Kapituła konkursu LUMEN 2019 dostrzegła i doceniła prężne działanie i sukcesy CWM. Przez dwa lata istnienia zespołowi Centrum udało się m.in. wdrożyć program międzynarodowych akredytacji instytucjonalnych i programowych oraz międzynarodowych rankingów z udziałem PŁ. Zrealizowanie zostały innowacyjne projekty edukacyjne, administracyjne i promocyjne o zasięgu międzynarodowym, wdrożono program co-teachingu oraz budowy przestrzeni aktywnego uczenia się we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zaimplementowany został na gruncie Politechniki Łódzkiej innowacyjny model kształcenia odwróconego – „flipped education" we współpracy z ekspertami z Harvard University, Massachusetts Institute of Technology oraz Olin College. - Nagroda Lumen cieszy mnie w sposób szczególny, gdyż przyznana została Politechnice Łódzkiej właśnie w kategoriiZarządzanie”. Określając, że internacjonalizacja jest głównym kierunkiem strategii i rozwoju uczelni, utworzyłem Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej. Dzięki jego działaniom międzynarodowy prestiż Politechniki Łódzkiej znacznie został wzmocniony– tak wygraną komentuje rektor PŁ, prof. Sławomir Wiak. - Centrum, które jest istotnym rozwinięciem IFE, realizuje innowacyjne projekty edukacyjne, będąc tym samym liderem w ich wprowadzaniu, nie tylko w naszej uczelni, ale także stanowiąc przykład dla innych polskich szkół wyższych. Dwuletni okres działalności CWM mogę określić jako sukces w wielu wymiarach. Nagroda Lumen jest dowodem, że jest to sukces dobrze zarządzany – dodaje rektor Wiak.

Tegoroczna edycja konkursu „Leaders in University Management – LUMEN” była trzecią z kolei, organizowaną przez prestiżową instytucję doradczo-technologiczną PCG Academia we współpracy z Fundacją Rektorów Polskich. Przedsięwzięcie ma na celu identyfikację najlepszych praktyk związanych z profesjonalnym zarządzaniem szkolnictwem wyższym. W kapitule konkursu zasiadają wybitni przedstawiciele świata akademickiego, praktycy zarządzania oraz partnerzy ze świata biznesu.