PŁ w energetycznym klastrze

17-07-2019

Powstał Łódzki Klaster Fala Energii. Będą w nim współpracować jednostki biznesowe i naukowe. W gronie inicjatorów są: Politechnika Łódzka, Veolia Energia Łódź, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Aqua Park Łódź.

 

 

Głównym celem Klastra jest współpraca prowadząca do rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. źródła geotermalne, fotowoltaika) oraz efektywnej dystrybucji wytworzonej energii za pośrednictwem istniejących systemów. Współpraca ta ma przynieść konkretne korzyści: ograniczenie kosztów energii, rozwiązanie lokalnych problemów związanych między innymi z niską emisją, rozwój nowych źródeł energii i wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postaw proekologicznych.

Rektor prof. Wiak podkreśla dążenie Politechniki do budowy inteligentnego kampusu wykorzystującego odnawialną energię oraz procedowanie, wspólnie z Veolią Łódź, projektu dotyczącego geotermii.

W naszej strategii jest zbudowanie dużej liczby paneli fotowoltaicznych na dachach PŁ, co zmniejszy wydatki uczelni na energię – mówi rektor. - Obecnie z paneli zasilane są np. dwa audytoria na Wydziale EEIA.

Klaster Fala Energii będzie sprzyjać pobudzaniu innowacyjności m.in. w zakresie wytwarzania, dystrybucji, bilansowania i magazynowania energii oraz zarządzania popytem na energię elektryczną, ciepło i chłód. Zdaniem prezes Zarządu Veolia Łódź Anny Kędziory-Szwagrzak współpraca nauki i biznesu pozwoli na wdrożenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i efektywność energetyczną oraz wspierających proekologiczną gospodarkę niskoemisyjną.

Współpraca producentów i odbiorców ciepła pozwoli maksymalizować wyprodukowanie lokalnej energii i ciepła do obioru tu na miejscu. Chodzi o to, aby taniej produkować i taniej przesyłać – mówi Sławomir Jankowski, członek Zarządu Veolia Energia Łódź.

Współpraca w Klastrze ma też prowadzić do skutecznej komercjalizacji projektów i przedsięwzięć badawczych i naukowych o potencjale rynkowym oraz ich inkubacji, a także do kojarzenia z potencjalnymi inwestorami lub nabywcami.

Zdaniem prof. Krzysztofa Galosa, dyrektora Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN potencjał do rozwoju geotermii w okolicach Łodzi jest duży. Jak zaznacza głównym obszarem wykorzystania energii geotermalnej jest ciepłownictwo, a nie służące rekreacji parki wodne.

Łódzki Klaster Fala Energii Łódzki będzie prowadzić działalność na terenie gminy Łódź, co ma wpłynąć na konkurencyjność i efektywność ekonomiczną lokalnej gospodarki.