PŁ skutecznie patentuje

20-08-2021

Urząd Patentowy RP opublikował roczny raport za 2020 r. Politechnika Łódzka awansowała o jedno miejsce w rankingu, według liczby udzielonych patentów zgłaszanych do ochrony przez krajowe i zagraniczne podmioty. Tym samym zajęła drugie miejsce z liczbą 73 otrzymanych patentów.

Od wielu lat Politechnika Łódzka znajduje się w ścisłej czołówce wynalazczości wśród polskich uczelni. W tegorocznym raporcie UP RP nie znalazły się dane zawierające informacje dot. liczby wynalazków zgłaszanych do ochrony przez krajowe i zagraniczne podmioty. - Nie mamy zatem danych, do których moglibyśmy się odnieść i określić pozycję PŁ według np. kryterium odnoszącym się do liczby zgłoszeń patentowych - wyjaśniają pracownicy z Sekcji Transferu Technologii PŁ.