Pilotaż 5G w Politechnice Łódzkiej

17-10-2018

W czasie konferencji prasowej z udziałem ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego zostały przedstawione plany powstania pilotażowej sieci nowej generacji 5G w kampusie uczelni.

 

 

W projekcie będą prowadzone badania i prace eksperymentalne, które wskażą korzyści z rozwiązań wdrażanych w systemach nowej generacji i stworzą warunki do przetestowania nowych usług, zanim zaczną funkcjonować komercyjne sieci 5G.

- Strategicznym celem projektu jest przygotowanie platformy pilotażowej, która umożliwi przedsiębiorcom, w szczególności z sektora małych i średnich firm oraz startupom, przygotowanie aplikacji dla nowych, innowacyjnych usług w dedykowanym środowisku testowym sieci 5G. Wykorzystanie postępu technologicznego i ewolucji obecnie stosowanych technologii w systemach 4G jest wyzwaniem cywilizacyjnym, które musimy podjąć – mówi rektor PŁ prof. Sławomir Wiak. - Możliwość wykorzystania nowych metod transmisji, w połączeniu z kanałami radiowymi o większej szerokości, pozwoli na dalsze zwiększenie szybkości transmisji oraz jakości i różnorodności usług.

Projekt pilotażowej sieci nowej generacji jest ściśle powiązany z innymi inicjatywami Politechniki Łódzkiej, takimi jak utworzenie inkubatora technologicznego oraz ze stworzeniem mechanizmów wsparcia innowacyjnych startupów. Politechnika Łódzka udostępni nie tylko know-how, ale także unikatową infrastrukturę, co wraz z uruchomieniem w kraju pierwszych komercyjnych sieci 5G umożliwi różnym podmiotom przygotowanie do wprowadzenia na rynek swoich produktów i usług.

Konferencja poświęcona była znaczeniu technologi 5G dla rozwoju Polski i Europy Konferencja poświęcona była znaczeniu technologi 5G dla rozwoju Polski i Europy

foto: Jacek Szabela

Minister Zagórski tłumaczył jak ważnym wyzwaniem jest technologia 5G i jej wprowadzenie w Europie i w Polsce. Zgodnie z założeniami sieć 5G będzie uruchomiona do 2020 roku przynajmniej w jednym mieście w kraju, a w roku 2025 we wszystkich dużych miastach i na głównych szlakach komunikacyjnych. Odnosząc się do pilotażu w Politechnice Łódzkiej minister zwrócił uwagę na to, że celem prac, które będą tu prowadzone, jest przetestowanie rozwiązań bazujących na technologii 5G w odniesieniu do przemysłu, a przy okazji zaktywizowanie środowiska akademickiego. - To jest szansa dla rozwoju PŁ, bo dobrze się koreluje z najnowszymi trendami w informatyce czy telekomunikacji. Uważam, że potencjał naukowy pracowników i studentów jest na Politechnice na tyle duży, że warto, aby technologia 5G, która ma zaistnieć w Łodzi, była silnie związane z pomysłami, które tu powstaną - mówił. Minister zapowiedział ogłoszenie konkursu dla studentów na zaprojektowanie aplikacji wykorzystujących potencjał 5G. Chodzi o stworzenie kompletnego projektu, umożliwiającego wdrożenie usług z zakresu Smart City dla możliwie największej grupy społeczności lokalnej. Dla zwycięzcy konkursu minister zapowiedział nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych i dodał - Chcemy, aby później te projekty mogły być realizowane i wdrażane w ramach działań Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i innych programów wspierających startupy.

Projekt pilotażowej sieci nowej generacji 5G w kampusie Politechniki Łódzkiej ma zostać wsparty z budżetu państwa kwotą około 8 milinów złotych, z których pierwszy uczelnia ma otrzymać jeszcze w tym roku. Minister Zagórski podkreslił, że dzięki ustawie o innowacyjności można bez ponoszenia opłat udostępnić częstotliwości na pilotażowe testowanie rozwiązań.

Politechnika Łódzka przewiduje wykorzystanie infrastruktury także do realizacji własnych projektów, służących demonstracji rozwiązań z obszarów inteligentnego budownictwa (smart campus) oraz inteligentnych miast (smart city). W powiązaniu z planowanymi inwestycjami (pasywny budynek administracji), a także ostatnio zakończonymi (np. Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Zatoka Sportu PŁ), uczelnia zakłada wdrożenie różnych zaawansowanych systemów sterowania m.in. klimatem, oświetleniem, czy umożliwiające nadzór bezpieczeństwa wybranych stref, np. laboratoriów technologicznych. PŁ planuje przygotowanie pokazów możliwości sieci w zakresie transmisji multimedialnych ultra wysokiej rozdzielczości, wykorzystania systemów rozszerzonej rzeczywistości, czy szeroko rozumianego Internetu Rzeczy.

Jak podkreśla rektor prof. Wiak, dostęp do unikatowej infrastruktury wpłynie też na poszerzenie współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą, np. w projektach badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem aplikacji oraz rozwiązań dla systemów 5G i kolejnych.

Pilotażowa sieć nowej generacji 5G na terenie kampusu uczelni to także korzyść dla studentów. Planowane utworzenie Centrum Kompetencji 5G będzie stanowiło nie tylko podstawę rozwijania współpracy z otoczeniem gospodarczym, ale pozwoli również zwiększyć atrakcyjność zajęć dydaktycznych.