Pierwszy konkurs o status uczelni badawczej

26-04-2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło pierwszy konkurs w programie Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza. Ma on wyłonić najlepsze polskie uczelnie - te, które będą konkurencyjne na europejskim i światowym rynku badań i edukacji akademickiej. Politechnika Łódzka jest wśród 20 szkół wyższych, które spełniają kryteria udziału w konkursie, jedną z sześciu uczelni technicznych.

O przygotowaniach PŁ do uzyskania statusu uczelni badawczej mówi rektor prof. Sławomir Wiak

Jest o co walczyć. Uczelnia badawcza otrzyma w latach 2020–2026 zwiększoną o 10 proc. subwencję, co w naszym przypadku oznacza około 25 milionów złotych. Powołałem cztery zespoły pracujące nad wnioskiem, w którym przedstawimy nasze plany związane z prowadzeniem badań stojących na światowym poziomie. Politechnika Łódzka ma stać się miejscem szczególnie sprzyjającym twórczej, intelektualnej pracy całego środowiska. Wysiłek, aktywność i osiągnięcia pracowników, studentów oraz doktorantów mają konsekwentnie przyczyniać się do jej sukcesu jako innowacyjnej uczelni badawczej, cenionej w Polsce i na świecie. Określiliśmy już 12 dyscyplin naukowych. Będziemy dążyć do uzyskania i utrzymania najwyższych kategorii w ocenie Komisji Ewaluacji Nauki, do zwiększenia liczby prestiżowych międzynarodowych grantów badawczych oraz podniesienia poziomu komercjalizacji badań. W procesie tym niezbędna jest umiejętność zarządzania strategicznego i przyjęcie optymalnych rozwiązań strukturalnych, które sprawią, że Politechnika Łódzka potrafi szybko reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu, a jednocześnie je kreować.

Ważnymi członkami społeczności akademickiej są studenci i doktoranci, dlatego chcemy wspierać i stymulować ich zaangażowanie w działalność naukową, organizacyjną i aktywność sportową. Oczywiście musimy mówić także o nowoczesnych programach kształcenia i wykorzystywaniu pionierskich metod dydaktycznych, takich jak np. e-learning, design thinking, problem based learning, research based learning, case teaching, flipped education. Sprzyjać im będzie obecność w naszej uczelni studentów i profesorów z zagranicy a także nowoczesna infrastruktura – właśnie rozpoczęła się budowa nowego gmachu dla Wydziału Chemicznego. Jak już wielokrotnie podkreślałem, kształcenie w całości oparte będzie na koncepcji „uczenia się” a nie „nauczania”, na samodzielnym zdobywaniu wiedzy oraz tutoringu i mentoringu.

W tym wszystkim ważny jest kontekst globalny, nasza widoczność w świecie. Na początku mojej kadencji rektorskiej określiłem, że internacjonalizacja jest głównym kierunkiem strategii oraz rozwoju Politechniki Łódzkiej i konsekwentnie to realizujemy.

Uczelnie, które wezmą udział w konkursie, ale nie uzyskają statusu uczelni badawczej, także otrzymają dodatkowe finansowanie. Ich subwencja zostanie zwiększona o 2 proc. w stosunku do uzyskanej w 2019 r.

Czy PŁ znajdzie się w wybranej grupie uczelni badawczych? Ich lista nie musi być zgodna z najbardziej znanym od lat rankingiem, w którym PŁ jest obecnie na miejscu 8.

- Wierzę, że nasza praca nad strategią, planowanie wielu działań dla jej zrealizowania przyniosą pozytywny skutek. Mamy teraz w uczelni czas zmian, jestem przekonany, że zmian na lepsze – mówi rektor.

Jak informuje MNiSW wnioski przedstawione przez uczelnie będą oceniane pod kątem: poziomu merytorycznego, istotności założonych celów dla podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni, adekwatności opisywanych działań do założonych celów, potencjału uczelni. Uczelnie będą oceniane przez  międzynarodowy zespół ekspertów. Zadaniem tego zespołu będzie sporządzenie końcowej oceny wniosków oraz listy rankingowej wniosków ocenionych pozytywnie. Członkami zespołu ekspertów zostały wybitne postaci świata nauki, cieszące się międzynarodowym autorytetem. Są to osoby, które swoją karierę naukową i menedżerską rozwijały za granicą. Ministerstwo przewiduje także spotkania ze wszystkimi wnioskodawcami.

Czas na złożenie wniosku o udział w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” upłynął 24 czerwca 2019 r.