Paulina Byczkowska, Instytut Inżynierii Materiałowej

  34. Bal Inżynierii Materiałowej

2020-03-03
Symboliczne rozpoczęcie Balu Inżynierii Materiałowej - przecięcie stalowego łańcucha
Klub Fotograficzny PŁ

Studenci i pracownicy Instytutu Inżynierii Materiałowej oraz Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej zorganizowali 34. Bal Inżynierii Materiałowej. Bawili się na nim w Serenissimie nie tylko studenci i pracownicy PŁ, ale również wielu gości z przemysłu.