Pasywny budynek w kampusie PŁ

29-10-2018

Politechnika Łódzka otrzyma 5,4 mln zł dofinansowania na pierwszą tego typu inwestycję w kampusie uczelni. Projekt pt. „Budowa pasywnego budynku biurowego na potrzeby administracji i studentów PŁ wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne” został doceniony w konkursie RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, związanym z ochroną powietrza i gospodarką niskoemisyjną.

Planowana inwestycja, o ogólnej wartości 9,2 mln zł realizowana będzie w kampusie A. Przy ul. Wólczańskiej 175 powstanie budynek pasywny, natomiast oświetlenie zewnętrzne w tej części uczelni zostanie zmodernizowane na energooszczędne wraz z zastosowaniem ekologicznych technologii.

Budynek – 4 kondygnacje z poddaszem i kondygnacją podziemną, pełnić będzie funkcję dydaktyczno-naukową i demonstracyjną. Na parterze zaprojektowana została m.in. sala konferencyjna, jako miejsce realizacji zajęć dla studentów PŁ. Miejscem szczególnym będzie sterownia, pomieszczenie z urządzeniami zawiadującymi i monitorującymi działanie systemów budynku oraz oświetlenia kampusu PŁ, czyli demonstrujące zastosowane w budynku technologie, dostępne dla odwiedzających. Pozostałe kondygnacje przeznaczone są na biura administracji, w tej chwili mieszczącej się w różnych miejscach kampusu uczelni.

Zaplanowana w projekcie wymiana opraw świetlnych na budynkach i słupach – około 140 sztuk – obejmie m.in. zaprogramowane sterowanie światłem, czy też użycie opraw autonomicznych wykorzystujących OZE. Proponowany system oświetlenia zakłada zastosowanie inteligentnego sterowania oświetleniem w zależności od obecności osób w pobliżu latarni lub innych systemów oświetlenia zewnętrznego. Modernizacja ma na celu poprawę jakości oświetlenia, zwiększenie bezpieczeństwa osób przemieszczających się po kampusie, usprawnienie ruchu pieszych i pojazdów. Wpłynie to realnie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię z sieci, co z kolei będzie oddziaływać pozytywnie na stan jakości powietrza.

- Jest to pierwsza tego typu inwestycja infrastrukturalna na Politechnice Łódzkiej. Uczelnia prowadzi różne badania związane ochroną środowiska. Tym projektem wpisujemy się w ten kierunek działań, a także w przyjętą strategię budowy inteligentnego kampusu, w której mówimy o pilotażu 5G, czy też o stacji geotermalnej.  Budownictwo pasywne jest jedną z najbardziej zaawansowanych form budownictwa energooszczędnego, cieszącą się obecnie coraz większą popularnością, dlatego też nie sposób nie wdrożyć na uczelni technicznej najnowocześniejszych rozwiązań w tym zakresie. Nowa inwestycja powstaje z myślą o poprawie jakości powietrza – mówi rektor prof. Sławomir Wiak. – Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na wykorzystanie źródeł odnawialnych. Jednocześnie coraz więcej krajów odchodzi od konwencjonalnych zapasów kopalnianych, które wyczerpują się, a także ich stosowanie jest źródłem zanieczyszczenia środowiska. W tej sytuacji niezwykle istotną rolę odgrywają inwestycje w budynki pasywne, które gwarantują nie tylko niskie zużycie energii, są także znacznie mniej uciążliwe dla środowiska.

Istotą standardu budynków pasywnych jest ograniczenie zużycia energii potrzebnej do bieżącej eksploatacji budynku, a w szczególności znaczna redukcja zapotrzebowania na energię do ogrzewania czy przygotowania ciepłej wody użytkowej, co przekłada się na odpowiednio mniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Zastosowanie nowoczesnych technologii przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie kosztów związanych z zapotrzebowaniem na energię z sieci.

- Projektowanie w budownictwie pasywnym charakteryzuje się szeregiem zasad, które nie obowiązują w budownictwie tradycyjnym. Przewidziana technologia ma bowiem w jak największym stopniu zapewnić jego samowystarczalność energetyczną – podkreśla rektor prof. Wiak. W budynku pasywnym na kampusie PŁ służyć temu ma m.in. odpowiednia jego termoizolacja, jak największe przeszklenie fasady południowej dla pozyskania ciepła od słońca („otwarta” fasada południowa), wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż paneli fotowoltaicznych w oknach, na dachu i fasadzie budynku, montaż pompy ciepła. Budynek będzie mieć konstrukcję zwartej bryły, zbliżonej do sześcianu.