Partnerstwo ze spółką Apator

17-01-2019

Apator to duża spółka giełdowa produkująca aparaturę pomiarową oraz rozwiązania do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej. Swoje produkty sprzedaje w 70 krajach. Konkurując z zachodnimi koncernami musi być coraz bardziej innowacyjna. W tym zadaniu firmę wspierać będzie Politechnika Łódzka, co zostało ujęte w umowie podpisanej 16 stycznia przez rektora prof. Sławomira Wiaka i prezesa Zarządu Mirosława Klepackiego.

 

 

Wymiana wiedzy, wspólne projekty badawczo-rozwojowe, działania na rzecz przygotowania studentów do wymogów zmieniającego się rynku pracy – to główne przesłanki współpracy pomiędzy Politechniką Łódzką i Apator S.A.

Prezes Zarządu Mirosław Klepacki podpisując umowę zwrócił uwagę, że jest to pierwsze takie porozumienie z uczelnią techniczną. – Myśląc o współpracy mamy na uwadze przede wszystkim rozwój innowacyjności - powiedział.

Toruńska firma zatrudnia 2700 pracowników, 40% z nich to inżynierowie. W Łodzi swoją siedzibę ma Apator Elcomtech, jedna ze spółek grupy, w której pracuje wielu absolwentów Politechniki Łódzkiej.

 

Od lewej: prezes Mirosław Klepacki, rektor prof. Sławomir Wiak, dyrektor Apator Elkomtech Krzysztof Kluszczyński Od lewej: prezes Mirosław Klepacki, rektor prof. Sławomir Wiak, dyrektor Apator Elkomtech Krzysztof Kluszczyński

foto: Jacek Szabela

W czasie spotkania rektor prof. Sławomir Wiak zwracał uwagę, że współpraca z otoczeniem gospodarczym jest znaczącym elementem strategii Politechniki Łódzkiej. - W kontekście nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, jednym z bardzo ważnych czynników określających jakość nauki jest współpraca z biznesem i tworzenie skutecznych mechanizmów transferu technologii z uczelni, stąd tak duża aktywność Politechniki w zawieraniu umów z przemysłem, wynikająca także z naszych kompetencji – wyjaśniał rektor w czasie briefingu prasowego. - W tej chwili to, jak nasi absolwenci są przygotowani do wejścia na rynek pracy, jest oceniane przez firmy na nim funkcjonujące.

Uczelnia musi patrzeć na programy studiów z perspektywy rozwoju umiejętności praktycznych. Myśląc o kształceniu projektowym, a na takie uczelnia kładzie nacisk, będziemy je realizować m.in. pod kątem zainteresowań Apatora. Zwieńczeniem procesu studiów mają być prace dyplomowe na tematy zaproponowane przez firmę.

Współpraca obejmie też doktoraty wdrożeniowe, a także wspólne projekty badawczo-naukowe składane do NCBiR. Jako ważny element umowy prezes Mirosław Klepacki uznaje współpracę na linii laboratoryjnej - od projektu, poprzez próby laboratoryjne aż do momentu certyfikacji i komercjalizacji.

Rektor prof. Wiak zwraca uwagę, że tworzenie w PŁ przestrzeni dedykowanej przez firmy to już dobra tradycja w uczelni. Z drugiej strony naukowcy mogą skorzystać z zasobów istniejących w centrach badawczo-rozwojowych Apatora.

W PŁ powstaje Inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej, którego ważnym partnerem, mamy nadzieję, stanie się nasz nowy partner. Mają w nim powstawać startupy inspirowane do podjęcia określonej tematyki przez firmy, monitorujące te pomysły, a docelowo finansujące ich komercjalizację.

 

 

 

Relacja Centrum Multimedialnego PŁ