O wyzwaniach dla regionu

18-09-2019

Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2019 gościło w Łodzi we wrześniu już po raz 12. W dyskusji ekspertów branżowych, naukowców, przedsiębiorców, polityków i samorządowców dotyczącej perspektyw rozwoju naszego regionu wzięli udział przedstawiciele Politechniki Łódzkiej. Marszałek Województwa Łódzkiego i rektor PŁ podpisali list intencyjny w sprawie wdrożenia technologii 5G w regionie łódzkim.

 

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber otwierając Forum mówił jak ważna dla rozwoju regionu jest synergia środowisk gospodarczych, samorządowych i naukowych. Zakres dyskusji ekspertów był bardzo szeroki, od rolnictwa, logistyki i transportu, przez prace badawcze, przedsiębiorczość, biznes i finanse po strategię rozwoju województwa.

Panelowa dyskusja na temat 5G z udziałem wiceminister cyfryzacji Wandy Buk, rektora PŁ prof. Sławomira Wiaka, wojewody łódzkiego prof. Zbigniew Rau oraz ekonomisty BOŚ Łukasza Tarnawy Panelowa dyskusja na temat 5G z udziałem wiceminister cyfryzacji Wandy Buk, rektora PŁ prof. Sławomira Wiaka, wojewody łódzkiego prof. Zbigniew Rau oraz ekonomisty BOŚ Łukasza Tarnawy

foto: Jacek Szabela

W warunkach globalnej gospodarki i zmian technologicznych szczególnie interesująco wybrzmiał temat sesji inauguracyjnej: Wdrożenie technologii 5G w województwie łódzkim. Wstępem do dyskusji było wystąpienie rektora Politechniki Łódzkiej prof. Sławomira Wiaka nawiązujące do wyzwań jakie stoją przed Unią Europejską w budowaniu konkurencyjnej gospodarki. Jednym z podstawowych jest cyfryzacja gospodarki i związane z tym wprowadzenie technologii 5G.

Marszałek Grzegorz Schreiber i rektor prof. Sławomir Wiak podpisali list intencyjny w sprawie wdrożenia technologii 5G w regionie łódzkim Marszałek Grzegorz Schreiber i rektor prof. Sławomir Wiak podpisali list intencyjny w sprawie wdrożenia technologii 5G w regionie łódzkim

foto: Jacek Szabela

- Najnowsza strategia UE definiuje 5 kluczowych obszarów rozwoju, a najważniejszym z nich jest obszar nazwany Inteligentna Europa. Strategiczny w tym kontekście jest dynamiczny rozwój aglomeracji i regionów. Jednym z jego filarów jest tworzenie regionalnych Digital Innovation Hubs. Technologia 5G jest kołem zamachowym innowacji, które obejmą przemysł, usługi, biznes oraz życie społeczne – mówił prof. Wiak, przypominając, że w kampusie Politechniki Łódzkiej za sprawą postawionych tu stacji bazowych będzie przeprowadzony pilotaż sieci 5G. - Stworzymy też platformę wiedzy, która w części będzie otwarta dla społeczeństwa, a poza tym będzie służyć prowadzonym przez nas badaniom - powiedział. Sieć ta może zostać wykorzystana do demonstracji rozwiązań z obszaru inteligentnego budownictwa oraz inteligentnych miast.

W panelowej dyskusji, obok rektora PŁ prof. Sławomira Wiaka, wzięli udział goście specjalni: Wanda Buk – wiceminister cyfryzacji, prof. Zbigniew Rau – wojewoda łódzki oraz Łukasz Tarnawa – ekonomista Banku Ochrony Środowiska.

Symbolicznym zamknięciem sesji inauguracyjnej było uroczyste podpisanie przez marszałka Grzegorza Schreiber i rektora prof. Sławomira Wiaka listu intencyjnego w sprawie wdrożenia technologii 5G w regionie łódzkim.

Europa jest konfederacją regionów i każdy z nich ma prawo ubiegać się o odpowiednie dofinansowanie na utworzenie cyfrowego hubu, dlatego tak ważny jest podpisany dziś dokument – podkreślił rektor prof. Wiak. Marszałek Grzegorz Schreiber mówił z dumą, że łódzkie będzie prekursorem technologii 5G w kraju.