Nowi studenci z zagranicy

04-03-2019

Zagraniczni studenci co roku spędzają w Politechnice Łódzkiej jeden lub dwa semestry. Społeczność Politechniki Łódzkiej zasiliła kolejna międzynarodowa grupa studentów z wymiany.

W tym roku na semestr letni 2019 do naszej uczelni przybyło niemal 200 reprezentantów różnych krajów z Unii Europejskiej i spoza Unii.

Tradycyjnie już, najliczniejszą grupę stanowią „Erasmusi” z Francji i Turcji. Nowością jest przyjazd grupy aż 24 studentów z Włoch, którzy wyprzedzili Hiszpanów i w tym semestrze zajmują 3. miejsce wśród narodowości reprezentowanych w PŁ w ramach akcji Mobil­ność edukacyjna. Dodatkowo, dzięki rozwojowi współpracy z uczelniami niezrzeszonymi w programie Erasmus+, Politechnika Łódzka zyskuje coraz więcej studentów spoza Unii Europejskiej. W tym roku, po raz pierwszy w historii, do PŁ przybyła grupa studentów z Indii (14 osób). Coraz chętniej studiuje u nas również młodzież z Kazachstanu, Brazylii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Powitano zagranicznych studentów,  którzy przyjechali w semestrze letnim do PŁ Powitano zagranicznych studentów, którzy przyjechali w semestrze letnim do PŁ

foto: Jacek Szabela

Podczas spotkania, w którym uczestniczył prorektor ds. kształcenia prof. Grzegorz Bąk, studenci wysłuchali prezentacji Sekcji Mobilności Studenckiej na temat zasad studiowania w naszej uczelni. Jak co roku, mieli również okazję poznać przedstawicieli Stowarzyszenia ESN-EYE Łódź oraz Centrum Sportu PŁ. Starszy aspirant Adam Dembiński z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zaznajomił przyjezdnych z informacjami na temat zasad bezpieczeństwa w Polsce i naszym mieście.

Politechnika Łódzka od wielu lat rozwija mobilność studentów i kadry w ramach programu Erasmus+, którego głównym założeniem jest wspieranie kształcenia, mobilności oraz zapewnienie młodzieży lepszych szans na rynku pracy, jak również tworzenie programów dla kadry pracującej z młodzieżą. W związku z obraną przez PŁ strategią umiędzynarodowienia, uczelnia stawia również na współpracę z ośrodkami niezrzeszonymi w programie. Dzięki umowom ze szkołami wyższymi spoza Europy możemy dostrzec wzrost zainteresowania studiami w PŁ wśród studentów z Azji i Ameryki Północnej.

Łącznie, w roku akademickim 2018/2019 Politechnika Łódzka przyjęła 468 zagranicznych studentów.