Nowi partnerzy Klastra ICT

03-04-2019

Posiedzenie Rady ICT Polska Centralna Klaster podsumowujące działania w 2018 roku rozpoczęło się od decyzji o poszerzeniu grona uczestników Klastra.

Do już działających w klastrze firm przystąpiły trzy kolejne: Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o., Whirlpool Company Polska Sp. z o.o oraz Wielton S.A.

Po wystąpieniach przedstawicieli tych globalnych przedsiębiorstw nie było wątpliwości, że zyskał znaczących partnerów i decyzja Rady została podjęta jednomyślnie. Rektor prof. Sławomir Wiak, przewodniczący Rady,  zwrócił uwagę, że nowi członkowie wnoszą nowe kompetencje i możliwości współpracy w obszarze IT, choć nie są przedsiębiorstwami ściśle informatycznymi.

ICT Polska Centralna Klaster, powołany 1 lipca 2012 r. z inicjatywy Politechniki Łódzkiej, skupia obecnie 33  firmy.