Nowe możliwości kształcenia na Politechnice Łódzkiej

06-07-2018

Wraz z nowym rokiem akademickim zostaną uruchomione studia dualne, czyli takie które łączą zdobywanie wiedzy na uczelni z praktycznymi umiejętnościami w firmach i przedsiębiorstwach.

Z ogłoszonych wyników I edycji konkursu na „Studia dualne” wynika, że Politechnika Łódzka otrzyma ponad 4 miliony dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dwa kierunki prowadzone w systemie studiów dualnych. Na drugim miejscu listy rankingowej znalazł się projekt Politechniki Łódzkiej dotyczący studiów II stopnia na kierunku wzornictwo praktyczne -dofinansowanie niemal 1,4 miliona zł, a kolejnym kierunkiem z uczelni jest zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia prowadzone w trybie niestacjonarnym- ponad 2,6 miliona zł dofinansowania.

Konkurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

Na studia dualne na kierunku

zarządzanie i inżynieria produkcji

na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji uczelnia planuje przyjąć 24 osoby. W każdym roku akademickim studenci odbędą 864 godzin płatnego stażu w przedsiębiorstwach. Zajęcia w Politechnice Łódzkiej odbywać się będą w weekendy, a przedmioty praktyczne będą prowadzone przez specjalistów z firm. Dodatkowo zaplanowano zagraniczne wizyty studyjne, m.in. w Chinach, Rosji, Kazachstanie, Białorusi, Finlandii, Niemczech, Słowacji, Czechach oraz wiele możliwości zdobywania certyfikatów, m.in. zarządzania projektami, jakością, ergonomią, bhp oraz certyfikatów językowych. Ta innowacyjna forma kształcenia to szansa na wykształcenie specjalistów potrafiących zarządzać procesami produkcyjnymi, w tym analizować rynek i konkurencję, a dodatkowym atutem jest ich przygotowanie inżynierskie i znajomość nowych technologii.

Studia dualne na kierunku

wzornictwo praktyczne

na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów obejmą 15 osób. Powstanie nowa specjalność na kierunku wzornictwo - architektura produktu tekstylnego. Zajęcia prowadzone będą na terenie firm i Politechniki Łódzkiej. Zgodnie z ideą studiów dualnych studenci odbywać będą płatne staże w firmach. W czasie dwuletniego kształcenia staże te potrwają w sumie 9 miesięcy, co pozwoli zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności. W projekcie przewidziano też wizyty studyjne na targach mody w Polsce, Francji oraz Chinach. Dodatkowo studenci wezmą udział w certyfikowanych kursach dotyczące m.in. grafiki komputerowej, budowania stron WWW, zarządzanie marką oraz z języka angielskiego. Rekrutacja na studia prowadzona będzie w lutym 2019 r.