Nowe granty NCN

29-11-2021

NCN ogłosiło wyniki konkursów OPUS, PRELUDIUM i MINIATURA. Podajemy nazwiska laureatów z PŁ i tytuły ich zwycięskich grantów oraz przyznane dofinansowanie.

OPUS

 • Prof. Łukasz Albrecht z Wydziału Chemicznego - Gra elektronów: nowe cykloaddycje wyższego rzędu w syntezie organicznej (ponad 1,7 mln zł).
 • Dr. hab. inż. Przemysław Ignaciuk, prof. PŁ z Wydziału FTIMS - Odporne schematy regulacji dla wielokanałowych przepływów sieciowych (ponad 630 tysięcy zł).
 • Prof. Marcin Kamiński z Wydziału BAIŚ - Entropia probabilistyczna w obliczeniach inżynierskich (465 600 zł).
 • Dr Adolfo Poma Bernaola z Międzynarodowego Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) - Mechaniczne i termodynamiczne właściwości kwasów nukleinowych (ponad 680 000 zł).

PRELUDIUM

 • Mgr inż. Przemysław Siarkiewicz - Biotynylowana pochodna kwasu boronowego jako narzędzie do celowanej detekcji utleniaczy w komórkach nowotworowych (niemal 140 tys. zł).
 • Mgr inż. Julia Dominiak - REIWork: Rekonfigurowalne środowiska dla interaktywnych miejsc pracy (ponad 200 tys. zł).
 • Mgr inż. Krystian Polczyński - Analiza teoretyczno-numeryczno-eksperymentalna dynamiki nieliniowej wahadeł poddanych działaniu niestacjonarnego pola magnetycznego (niemal 100 tys. zł).

MINIATURA

 • Dr inż. Agata Sowińska - Wpływ struktury oraz składu lipidowego błony biologicznej na aktywację receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR) (prawie 50 tys. zł).
 • Dr Franciela Arenhart Soares - Systemy reagujące na bodźce oparte na skwalenie funkcjonalizowanym barwnikami ESIPT (prawie 43 tys. zł).
 • Dr inż. Anna Sowińska - Ciecze jonowe jako modyfikatory poprawiające stopień zdyspergowania bionapełniaczy i bio-ZnO w elastomerach (prawie 49 tys. zł).
 • Dr inż. Mateusz Łukasz Zakrzewski - Struktura i właściwości fizykochemiczne nanorurek węglowych dotowanych tytanem (ponad 38 tys. zł).
 • Dr inż. Dagna Daria Siuda - Ocena wpływu proekologicznego charakteru opakowań na wizerunek marki badania wstępne/pilotażowe (7700 zł).
 • Dr Anna Sykuła - Nanokapsułkowanie i zwiększenie aktywności biologicznej pochodnych hesperetyny (38 500 zł).
 • Dr inż. Michał Sójka - Ocena właściwości przeciwdrobnoustrojowych elagotanin wyizolowanych z owoców maliny właściwej i truskawki wobec szczepów rodzaju Listeria monocytogenes ( ponad 46 000 zł).
 • Dr inż. Marcin Łęcki - Lokalna walidacja dwu-równaniowych modeli turbulencji pod kątem wymiany ciepła po stronie powietrza w lamelowych wymiennikach ciepła -  (prawie 50 tys. zł).