Nowa definicja znaku towarowego

27-02-2020

Wraz z najnowszą nowelizacją przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej znika obowiązek graficznego przedstawiania znaków towarowych, obecnego w dotychczasowej definicji znaku towarowego. Od 16 marca 2019 r. znaki towarowe mogą być przedstawiane w dowolnej formie z wykorzystaniem ogólnie dostępnej technologii, o ile sposób przedstawienia jest jasny, precyzyjny, samodzielny, zrozumiały, trwały, obiektywny i łatwo dostępny.

Jedną z kluczowych zmian po wprowadzeniu nowelizacji jest nowa definicja znaku towarowego. Zgodnie z tą definicją znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, takie, które można przedstawić w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Postęp technologiczny sprawił, że wymóg graficznej przedstawialności każdego znaku towarowego zaczął ograniczać możliwości przedsiębiorców. Podstawowym celem zniesienia tego wymogu jest ułatwienie rejestracji niekonwencjonalnych znaków towarowych, takich jak dźwięk, kolor, hologram, a także zapach czy smak, co może przyczynić się do wzrostu liczby zarejestrowanych znaków towarowych.