Nominacje profesorskie - prof. Tomasz Czyszanowski

01-07-2019

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył 27 czerwca nominację profesorowi Tomaszowi Czyszanowskiemu w Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.

Jest absolwentem kierunku fizyka na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ.

Prof. Tomasz Czyszanowski Prof. Tomasz Czyszanowski

Naukowiec pracuje w Instytucie Fizyki w Zespole Fotoniki. Tytuł doktora fizyki uzyskał na Politechnice Łódzkiej w 2004 r., a w 2012 r. tytuł doktora habilitowanego na Politechnice Wrocławskiej. Jest autorem lub współautorem ponad 60 artykułów naukowych i trzech rozdziałów w monografiach.

Po studiach pracował w CFD Research Corporation w Huntsville (USA), gdzie zajmował się tworzeniem oprogramowania do symulacji laserów półprzewodnikowych. Praca doktorska Tomasza Czyszanowskiego dotyczyła numerycznych modeli optycznych wykorzystywanych do numerycznej analizy tego typu laserów.

W latach 2005-2007 odbył staż podoktorski w Vrije Universiteit w Brukseli, dzięki stypendium Kolumb finansowanemu przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Rozprawa habilitacyjna została poświęcona numerycznej analizie wpływu kryształów fotonicznych na działanie laserów typu VCSEL. Obecnie prof. Czyszanowski wraz ze swoją grupą młodych i zdolnych doktorów oraz doktorantów rozwija m.in. oryginalną koncepcję monolitycznych siatek podfalowych oraz kwantowych laserów kaskadowych.