Nominacje profesorskie - prof. Tadeusz Urban

25-10-2018

Prezydent Andrzej Duda wręczył 18 października nominacje profesorskie. Akt nominacyjny otrzymał prof. Tadeusz Urban z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Prof. Tadeusz Urban

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego PŁ (obecnie Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska), na którym studia ukończył w 1972 r. Od 2009 r. kieruje Katedrą Budownictwa Betonowego.

Prof. Urban łączy pracę naukową z czynnym uprawianiem zawodu inżyniera budownictwa.

Jego działalność naukowa obejmuje trzy główne tematy. Pierwszy z nich - konstrukcje szkieletowe typu płyta-słup – podjęty został w pracy doktorskiej obronionej w 1980 r. Tadeusz Urban m.in. kierował zespołem konstrukcyjnym przy realizacji prototypowego budynku wykonanego w innowacyjnej na owe czasy monolitycznej technologii płyta-słup.

Doświadczenie projektowe oraz badawcze nad problematyką przebicia płaskich stropów żelbetowych zostało uwieńczone monografią Przebicie w żelbecie. Wybrane zagadnienia, która była elementem przewodu habilitacyjnego (2005 r.).

Kolejny obszar badań naukowych i eksperckich został podsumowany w monografii Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi (2015 r.) .

Inspiracją do podjęcia tematyki konserwacji i utrzymania zabytkowych obiektów budowlanych, w szczególności budynków poprzemysłowych z przełomu XIX i XX wieku, były liczne ekspertyzy i prace projektowe. Działania inżynierskie prof. Urbana dotyczą przede wszystkim badania elementów żeliwnych, m.in przy rewitalizacji kompleksu fabrycznego Manufaktura, loftów u Scheiblera i ostatnio kompleksu Monopolis.

Prof. T. Urban wypromował trzech doktorów. Jest autorem lub współautorem około 140 ekspertyz i opinii budowlanych. Od 1987r. jest członkiem Komitetu Nauki PZITB, przewodniczył Komisji Nauki przy Łódzkim Oddziale (2006 – 2016). Od 2007 r. jest członkiem Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, a w obecnej kadencji jest jej wiceprzewodniczącym.