Nominacje profesorskie - prof. Marcin Bizukojć

01-07-2019

Prof. Marcin Bizukojć z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska otrzymał 27 czerwca z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację profesorską.

Marcin Bizukojć jest absolwentem kierunku inżynieria środowiska PŁ (1998 rok).

Prof. Marcin Bizukojć Prof. Marcin Bizukojć

Pracuje w  Katedrze Inżynierii Bioprocesowej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Doktorat obronił cztery lata po studiach w 2002 r. W 2008 r. odbył roczny staż podoktorski na Politechnice w Hamburgu. Habilitował się w 2010 r. W pracy habilitacyjnej zajmował się biosyntezą lowastatyny i innych metabolitów wtórnych. Jest autorem 53 publikacji z Impact Factor, dziesięciu rozdziałów w monografiach oraz ponad 20 innych publikacji recenzowanych.

Obszar zainteresowań naukowych prof. Bizukojcia  obejmuje inżynierię biochemiczną, a w szczególności procesy bioreaktorowe służące wytwarzaniu metabolitów wtórnych przez grzyby strzępkowe. Prowadził pionierskie w Polsce badania dotyczące inżynierii morfologicznej grzybów strzępkowych. Jest autorem monografii na ten temat „Wprowadzenie do inżynierii morfologicznej mikroorganizmów strzępkowych”. Ostatnim obiektem jego naukowych zainteresowań są dwugatunkowe kokultury grzybów strzępkowych i promieniowców.