Nominacje profesorskie - prof. Krzysztof Benedykt Śmigielski

16-11-2018

Prezydent Andrzej Duda wręczył 14 listopada nominacje profesorskie. Akt nominacyjny otrzymał prof. Krzysztof Śmigielski z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności.

Prof. Krzysztof Benedykt Śmigielski

Po ukończeniu studiów chemicznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ podjął pracę w PŁ na Wydziale Chemii Spożywczej (obecnie Biotechnologii i Nauk o Żywności).

Prof. Krzysztof Śmigielski Prof. Krzysztof Śmigielski

Jest autorem 91 publikacji, 2 rozdziałów w książkach krajowych, 4 w zagranicznych, 32 patentów, 11 zgłoszeń patentowych, 3 znaków towarowych. Wyniki prac naukowych prezentował na ponad 130 konferencjach naukowych. Wynalazki, których był współautorem uzyskały trzy złote medale na targach innowacji. Jest członkiem ŁTN.

Profesor wypromował trzech doktorów i jest opiekunem naukowym czterech kolejnych doktorantów.

Aktualna tematyka badań naukowych obejmuje zastosowanie ozonu w procesach biotechnologicznych oraz modyfikacje surowców roślinnych poprzez zastosowanie preparatów enzymatycznych lub sonikacji dla pełniejszego wykorzystania potencjału aktywności biologicznej.

Prof. Śmigielski w latach 2009 - 2016 pełnił funkcję prodziekana do spraw nauki i przewodniczył Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów. W latach 2012-2016 był członkiem Senatu PŁ i pracował w Komisjach Senackich: Organizacyjnej i Statutowej oraz Rozwoju Kadry, Nagród i Odznaczeń. Był też w Zespole zajmującym się opracowaniem Regulaminu Studiów Doktoranckich. W 2013 roku został powołany przez rektora do Zespołu ds. Strategii Rozwoju Uczelni.

Od 2015 roku jest dyrektorem Instytutu Podstaw Chemii Żywności. Dzięki jego inicjatywie został otworzony nowy kierunek studiów Technologia Kosmetyków. Dla dyplomantów tego kierunku profesor ogłosił stały konkurs Uwolnij umysł – zmieniaj świat. Nagradzane są w nim prace magisterskie o najbardziej kreatywnym podejściu do rozwiązań technologicznych. Utworzył również grupę wsparcia określoną jako Łódzka Rodzina Technologów Kosmetyków, której celem jest integracja oraz promocja łódzkiej marki w tym obszarze techniki.

Profesor ma znaczące zasługi w organizacji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w PŁ, a od 2008 roku także jako członek Komitetu Organizacyjnego tego Festiwalu w Łodzi. Profesor był twórcą haseł Festiwalu – Inwestuj w siebie!, Z wiedzą do sukcesu!, Łódź innowacyjna od zawsze ! i współautorem haseł Z wiedzą w drogę życia, Odkrywamy świat! Zorganizował też Konkurs JM Rektora – Sukces nakręcają najlepsi, na prezentację Wydziałów podczas Pikniku Naukowego w czasie Festiwalu.

Profesor został odznaczony za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużonego dla Politechniki Łódzkiej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.