Nominacje profesorskie - prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

02-07-2019

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył 27 czerwca 2019 r. nominacje profesorskie. Tytuł otrzymała prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska z Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska jest profesorem nauk ekonomicznych. Kieruje Katedrą Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ.

Prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska Prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Jest kierownikiem dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach, zwłaszcza sektora high-tech. Ma w dorobku ponad 150 publikacji naukowych. Brała udział i kierowała licznymi projektami badawczymi, w tym finansowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCN. Obyła staże zagraniczne m.in. na University of Perugia we Włoszech, Universidade Europeia w Portugalii i Grenoble Ecole de Management we Francji.

Była promotorem dwóch wyróżnionych prac doktorskich, a 9 kolejnych osób ma otwarty przewód doktorski pod jej kierunkiem naukowym.

Prof. zakrzewska Bielawska wykonała kilkanaście ekspertyz i opracowań na zamówienie instytucji publicznych i przedsiębiorców oraz brała udział w licznych zespołach konkursowych i eksperckich, w tym w tych powołanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Łodzi oraz członkiem kluczowych dla nauk o zarządzaniu zagranicznych towarzystw naukowych: Strategic Management Society oraz Academy of Management. Zdobyła dwa razy nagrodę w konkursie na najlepsze prace naukowe organizowanym przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.