Nominacje profesorskie

06-03-2020

Prof. Beata Kolesińska z Wydziału Chemicznego otrzymała 4 marca nominację profesora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych z rąk Prezydent RP Andrzeja Dudy.

Prof. Beata Kolesińska

Jest absolwentką Wydziału Chemicznego PŁ.

Prof. Beata Kolesińska otrzymuje nominację z rąk Prezydenta RP Prof. Beata Kolesińska otrzymuje nominację z rąk Prezydenta RP

foto: Justyna Frączyk

Kolejne stopnie naukowe uzyskała: doktora nauk chemicznych w 2002 r., a w 2011 r. doktora habilitowanego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą projektowania i syntezy peptydów aktywnych biologicznie i ich wykorzystania w medycynie, koniugatów peptydów z lekami/znacznikami, materiałów peptydowych i hybrydowych opartych o peptydy/białka. Jest autorką lub współautorką ponad 80 artykułów naukowych w czasopismach z listy JCR i kilku rozdziałów w książkach. Jest promotorem trzech zakończonych oraz trzech otwartych przewodów doktorskich.

Za swoją działalność naukową była wielokrotnie nagradzana w kraju i za granicą. Otrzymała kilka medali na światowych wystawach badań, innowacji i wynalazków. Została również wyróżniona statuetką Łódzkie Eureka (2018 r.) w kategorii Technika. Jest członkiem International Advisory Board Members czasopisma Helvetica Chmica Acta, wydawanego w ramach Wiley Online Library. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach Komitetów Naukowych międzynarodowych i krajowych konferencji, przewodniczyła sesjom i wygłaszała zaproszone wykłady. Jest członkiem European Peptide Society, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej.