Nominacje profesorskie

30-05-2019

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 27 maja akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Z Politechniki Łódzkiej nominacje otrzymało dwoje naukowców z Katedry Dynamiki Maszyn na Wydziale Mechanicznym - prof. Barbara Błażejczyk-Okolewska i prof. Przemysław Perlikowski.

 

Prof. Barbara Błażejczyk-Okolewska

Jest absolwentką Wydziału Mechanicznego PŁ (1992 r.). Bezpośrednio po studiach podjęła pracę w Katedrze Dynamiki Maszyn. W roku 1995 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską, zaś w 2005 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Pamiątkowe zdjęcie z prezydentem Pamiątkowe zdjęcie z prezydentem

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego PŁ pracuje od 2014r. W latach 1994-1995 odbyła staż naukowy w Instytucie Termomechaniki Czeskiej Akademii Nauk.

W czasie swojej pracy zgromadziła znaczący, zwłaszcza pod względem jakościowym, dorobek naukowy, na który składają się monografie, rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach naukowych oraz liczne publikacje w recenzowanych materiałach konferencyjnych. Tematyka tego dorobku mieści się w zakresie analityczno-numerycznych metod opisu nieliniowych zjawisk występujących w układach drgających z uderzeniami. Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania były zjawiska intermitencji i synchronizacji oraz badanie stabilności zachowań układów wibrouderzeniowych. Kierowała trzema ministerialnymi projektami badawczymi (KBN, MNiSW, NCN). Współpracowała z ośrodkami naukowymi w Czechach i Wielkiej Brytanii. W ramach działalności naukowej napisała ponad sześćset opinii i recenzji specjalistycznych dotyczących krajowych i zagranicznych opracowań badawczych. Jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN oraz członkiem Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. W NCN przez trzy kadencje pełniła funkcję członka Zespołu Stałego w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych. Za osiągnięcia w pracy badawczej wielokrotnie otrzymała wyróżnienia i prestiżowe nagrody.

Prof. Przemysław Perlikowski Prof. Przemysław Perlikowski

Prof. Przemysław Perlikowski

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego PŁ (2005 r.). Od początku kariery zawodowej związał się z Katedrą Dynamiki Maszyn. Już dwa lata po studiach obronił pracę doktorską, cztery lata później (2011 r. ) uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2016 roku został członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN. Tytuł profesora otrzymał mając 39 lat.

Jego głównym kierunkiem badań jest dynamika nieliniowa. Znaczącym osiągnięciem prof. Perlikowskiego jest opracowanie wraz ze współpracownikami hybrydowego modelu dzwonu, identyfikacja źródeł losowości w układach mechanicznych oraz zaproponowanie nowatorskich konstrukcji dynamicznych tłumików oraz absorberów drgań. Ponadto, zajmuje się zjawiskiem synchronizacji w sieciach nieliniowych oscylatorów (układy mechaniczne, elektryczne, neurobiologiczne oraz optoelektryczne).

Jest autorem 70 artykułów z w czasopismach z listy JCR oraz współautorem monografii naukowej, jego index Hircha wynosi 19, a jego prace były cytowane 957 razy bez samocytowań.

Prof. Perlikowski współpracuje z wieloma wiodącymi ośrodkami w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Ekwadorze oraz Rosji. W ramach swoich badań odbył wiele wizyt oraz staży naukowych, w tym dwa staże podoktorskie na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz na Narodowym Uniwersytecie w Singapurze. Nagrodzony m. in.: Nagrodą JM Rektora PŁ za największą liczbę cytowań (2019), Nagrodą Komitetu Mechaniki PAN (2018), Stypendium dla wybitnych Młodych Naukowców (2012-2015), Stypendium Start Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2011, 2012), Nagrodą Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych (2010).

Od 2011 r. prof. Perlikowski jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego MNiSW ds. projektów złożonych w programach Diamentowy Grant oraz Iuventus Plus. Jest członkiem Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk.