Nominacje profesorskie

06-07-2018

Wśród profesorów, który otrzymali 21 czerwca z rąk prezydenta Andrzej Dudy nominacje, jest dwoje naukowców z Politechniki Łódzkiej: Beata Gutarowska - profesor nauk technicznych oraz Artur Bartoszewicz - profesor nauk matematycznych.

Prof. Beata Gutarowska

Jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Życiu UŁ. W 1999 r. uzyskała tytuł doktora, w 2011 doktora habilitowanego na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii.

Prof. Beata Gutarowska Prof. Beata Gutarowska

Zainteresowania naukowe prof. Gutarowskiej dotyczą zastosowania technik „omics” do identyfikacji drobnoustrojów oraz metabolitów odpowiedzialnych za niszczenie materiałów technicznych, w tym obiektów dziedzictwa kulturowego, a także ochrony zabytków przed biodeterioracją. Zrealizowała 12 projektów w ramach konkursów finansowanych przez Fundusz Wyszehradzki, UE POIG, NCBiR, Fundację Auschwitz-Birkenau, Prezydenta Miasta Łodzi. Współpracuje z ośrodkami zagranicznymi w USA, Chinach, Argentynie, Austrii, Czechach i Słowacji. Wypromowała pięciu doktorów. Dorobek naukowy obejmuje 6 monografii, 136 publikacji, w tym 87 artykułów z listy filadelfijskiej, łączny IF wynosi 153, liczba cytowań: 516, indeks h=12.

Prof. Beata Gutarowska jest członkiem Zarządu Biodeterioration and Biodegradation Society, przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, oddział Łódź, członkiem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, organizatorem konferencji International Biodeterioration Biodegradation Symposium, International Biodeterioration and Protection of Cultural Heritage, Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych.

Prof. Artur Bartoszewicz

Jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ (1970).

Prof. Artur Bartoszewicz Prof. Artur Bartoszewicz

Tytuł doktora matematyki uzyskał w 1977 roku, a doktora habilitowanego w roku 2007, również na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1995 roku pracuje w Instytucie Matematyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.

Profesor jest specjalistą w zakresie rachunku prawdopodobieństwa, analizy rzeczywistej i teorii mnogości. Jest autorem ponad 50 prac naukowych. Jako współautor rozwiązał problem Baldwina o związku własności otoczki z wewnętrzną MB-reprezentowalnością. Jest także współautorem pojęcia „mocnej algebraizowalności” oraz pierwszych wyników dotyczących istnienia algebr funkcji o więcej niż continuum generatorach. Wypromował 3 doktorów.

Prof. Artur Bartoszewicz uczestniczył w grancie polsko-amerykańskim, był wykonawcą w projekcie badawczym MNiSW realizowanym przez IM PŁ oraz w 2 grantach KBN z UŁ. Jest laureatem Nagrody Ministra za pracę doktorską (1979). Wykonał 27 recenzji dla Mathematical Reviews. Był recenzentem 6 prac doktorskich. Współpracuje z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, a szczególnie z West Virginia University (USA) oraz z Uniwersytetem im. I. Franki we Lwowie.

Artur Bartoszewicz intensywnie uprawia wiele dyscyplin sportowych, wśród nich kolarstwo i biegi narciarskie.