Nominacja profesorska dla prof. Jolanty Prywer

12-11-2019

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył 6 listopada akty nominacyjne 68 profesorom. Z Politechniki Łódzkiej dokument odebrała prof. Jolanta Prywer z Instytutu Fizyki. Tytuł profesora nauk fizycznych został jej nadany 25 czerwca 2019 r.

Prof. Jolanta Prywer

Jest absolwentką Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim (1998 r.), stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Śląskim ( 2007 r.)

Prof. Jolanta Prywer Prof. Jolanta Prywer

Przedmiotem jej zainteresowań są doświadczalne i teoretyczne badania wzrostu kryształów różnych substancji. Wraz z członkami Zespołu Kryształów Biogenicznych, którego jest liderem rozwija badania związane z fizjologiczną i patologiczną biomineralizacją organizmów żywych.

Jest autorką lub współautorką ponad 50 artykułów naukowych w czasopismach z listy JCR. Za swoją działalność naukową była wielokrotnie nagradzana w kraju i za granicą. Otrzymała kilka medali na światowych wystawach badań, innowacji i wynalazków. Została również wyróżniona statuetką Łódzkie Eureka (2018 r.).

Jest członkiem International Advisory Board w czasopiśmie Crystal Research and Technology oraz członkiem Editorial Board w czasopiśmie Crystals w Biomolecular Crystals Section, w którym była redaktorem (Guest Editor) wydania specjalnego Biological and Biogenic Crystallization. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach Komitetów Naukowych międzynarodowych konferencji, przewodniczyła sesjom i wygłaszała zaproszone wykłady. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów. Pełni tam funkcję przewodniczącej Sekcji Biokrystalizacji.