NKN Forum w Politechnice Łódzkiej

20-02-2019

400 przedstawicieli polskich uczelni wzięło udział w zorganizowanej na Politechnice Łódzkiej debacie NKN Forum, dotyczącej statutów uczelni w kontekście wprowadzenia Ustawy 2.0. W spotkaniu uczestniczył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

 

 

NKN Forum to miejsce do dyskusji o wyzwaniach, z którymi mierzy się środowisko akademickie. Uczestnicy konferencji Statut uczelni a ustawa 2.0 wymienili się doświadczeniami w pracach nad statutem, dokumentem odgrywającym kluczową rolę w funkcjonowaniu szkoły wyższej. To, że uczelnie same tworzą własne struktury jest jednym z najważniejszych założeń wdrażanej reformy.

Minister Jarosław Gowin, obok dyrektor generalny MNiSW Anna Budzanowska i rektor PŁ prof. Sławomir Wiak Minister Jarosław Gowin, obok dyrektor generalny MNiSW Anna Budzanowska i rektor PŁ prof. Sławomir Wiak

foto: Jacek Szabela

Minister podkreślił, że nowa ustawa w sposób istotny poszerza autonomię uczelni. -  Autonomia organizacyjna, statutowa i finansowa jest - obok autonomii programowej - gwarantem niezależności uczelni – mówił Jarosław Gowin. Ministerstwo nie będzie ingerowało w kształt statutu, nie ma też jego uniwersalnego wzorca, choć niektóre uczelnie chciałyby, aby tak było. Dzięki temu każda szkoła wyższa wypracuje własne autonomiczne rozwiązania, które najlepiej wyrażą jej misję. Nowy statut to szansa m.in. na przemyślenie struktury i organizacji uczelni, zasad podziału subwencji wewnątrz uczelni, a także na zaktualizowanie oferty dydaktycznej i stymulowanie badań. W dyskusji podkreślano, że dokument ten powinien mieć raczej szkieletową konstrukcję, a towarzyszyć mu powinny dobre zarządzenia.

W czasie dyskusji panelowej W czasie dyskusji panelowej

foto: Jacek Szabela

Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak, mówiąc o zmianach jakie następują w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego, wskazał wyzwania na jakie muszą odpowiedzieć polskie uczelnie opracowując statuty. Najważniejsze ma być zaangażowanie w rozwój naukowy i poprawa jakości kształcenia. Ustawa wprowadza też zupełnie nowy model kształcenia w szkołach doktorskich. - W Politechnice Łódzkiej tworzymy jedną interdyscyplinarną szkołę doktorską – poinformował prof. Wiak.

O równoważnym traktowaniu badań i dydaktyki mówił minister Gowin zaznaczając, że uczelnie badawcze będą musiały spełnić nie tylko wymogi naukowe, ale także wymogi dotyczące jakości kształcenia. - To jest jedna z dwóch elementarnych misji i element etosu akademickiego - podkreślił.

W czasie dyskusji seminaryjnych poruszono wiele tematów dotyczących uczelni, ważnych w procesie przygotowywania statutów, takich jak: ustrój uczelni, struktura uczelni a zarządzanie badaniami, zarządzanie kształceniem, pracownicy, majątek i finanse, dyskutowano też o proceduralnych pracach nad statutem i regulaminami.

Podsumowując pierwszą debatę NKN Forum minister Gowin zauważył, że padło w niej dużo pytań, co sygnalizuje potrzebę dalszych konsultacji i szkoleń. Zapowiedział, że kolejna debata dotyczyć będzie tworzenia szkół doktorskich.