NCN: OPUS i PRELUDIUM

24-11-2023

Naukowcy Politechniki Łódzkiej będą realizować kolejne projekty przyznane w konkursie NCN. Czytając o ogłoszonych wynikach konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22 znajdujemy informację, że z powodu zamrożonego budżetu NCN wskaźnik sukcesu w tej edycji wyniósł 8,06% dla OPUS i 10,73% dla PRELUDIUM. Tym bardziej gratulujemy wszystkim laureatom.

OPUS

W ramach konkursu OPUS 25 na projekty badawcze realizowane przez naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej sukces odniosło dwoje naukowców z PŁ.

Prof. Piotr Ulański z Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej na Wydziale Chemicznym będzie realizował projekt, którego tematem są „Nowe biopolimerowe nanonośniki radioizotopów do teranostyki czerniaka, otrzymywane za pomocą techniki radiacyjnej”. Na te badania związane z medycyną przyszłości Pan profesor otrzymał niemal 2,4 miliona złotych. Teranostyka to połączenie diagnostyki i terapii, które jest szczególną nadzieją w przypadku leczenia nowotworów. Polega ona na jednoczesnym precyzyjnym wykrywaniu procesów chorobowych i dostarczenie leków bezpośrednio do miejsca, gdzie występują zmiany chorobowe.

Drugi projekt finansowany w ramach konkursu OPUS jest autorstwa dr hab. inż. Katarzyny Nawrotek z ICRI-BioM, która badać będzie „Biomateriały indukujące demetylację DNA jako narzędzia do przyszłych terapii regeneracji neuronów”. Wysokość przyznanego dofinansowania to ponad 2,3 miliona złotych.

W pracowni chemicznej W pracowni chemicznej

foto: arch. Działu Promocji

PRELUDIUM

W konkursie PRELUDIUM 22 na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora granty otrzymało dwoje młodych naukowców z PŁ.

Mgr inż. Volodymyr Denysenko z Wydziału Mechanicznego będzie prowadzić pracę, której tematem są „Nowe wskaźniki upraszczające badania układów nieliniowych z zastosowaniami do badań złożonych zachowań dynamicznych układów sprzężonych”. Na badania te otrzymał grant w wysokości niemal 160 tysięcy złotych.

Mgr inż. Ewelina Kowalska, doktorantka w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej, zajmująca się tematyką z obszaru nauk chemicznych otrzymała grant na temat „Enancjoselektywna, fotokatalityczna cykloaddycja przy użyciu bifunkcyjnego katalizatora”. Wysokość grantu – 70 tysięcy złotych.

SHENG

Jeden z projektów został przyznany w trzeciej edycji międzynarodowego konkursu SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze. Realizować go będzie prof. Piotr Paneth z Wydziału Chemicznego w ramach Międzynarodowego Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM). Ze strony chińskiej partnerem jest prof. Li Ji z China University of Mining and Technology. Naukowiec otrzymał na projekt „Badanie mechanizmów dehalogenacji zanieczyszczeń organicznych katalizowanej przez koenzym F430” niemal 880 tysięcy złotych.