Naukowiec z PŁ w Polskiej Komisji Akredytacyjnej

13-01-2020

Wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin wręczył powołania nowo wybranym członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-2023. Wśród powołanych jest dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. PŁ, który będzie pracował w 13 osobowym zespole nauk inżynieryjno-technicznych. Pierwsze posiedzenie plenarne PKA odbyło się 8 stycznia 2020 r.

Premier, gratulując wyboru członkom PKA mówił o kluczowej rola Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która jest podstawowym gwarantem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. PŁ ma wieloletnie doświadczenie w zakresie kształcenia i jakości kształcenia. Zdobywał je pełniąc funkcje prodziekana ds. studenckich i kształcenia (2008-2016) oraz przewodniczący wydziałowej komisji dydaktycznej na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (2012-2016). Od 2012 jest przewodniczącym Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia PŁ, a od 2016 jest pełnomocnikiem rektora ds. jakości kształcenia. Jest także członkiem prezydium Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

Dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. PŁ jest specjalistą w zakresie informatyki. Jest dyrektorem Instytutu Informatyki Stosowanej na Wydziale EEIA.W latach 2008-2016 był członkiem komisji dydaktycznej ds. kierunku informatyka prowadzonego na Wydziale EEIA, w 2016 roku został powołany przewodniczącym Rady Kierunku Studiów Informatyka i Computer Science PŁ.