Naukowiec z PŁ w Academia Europaea

21-06-2021

Prof. Tomasz Kapitaniak został członkiem Academia Europaea, elitarnego stowarzyszenia naukowców, które doradza Komisji Europejskiej.

Academia Europaea założona z inicjatywy Royal Society i Szwedzkiej Akademii Nauk, zaprasza do swojego grona naukowców o wybitnych osiągnięciach. Jest to elitarne stowarzyszenie, do którego przystąpienie odbywa się wyłącznie na zaproszenie i jest recenzowane przez starannie wybranych naukowców. Academia Europaea skupia obecnie ponad 4500 członków z całego świata, w tym wielu noblistów.

 

 

Prof. Tomasz Kapitaniak jest członkiem sekcji physics & engineering sciences, w której zrzeszonych jest obecnie 437 naukowców.

Celem Academia Europaea jest rozwój i propagowanie doskonałości naukowej, promowanie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych we wszystkich dziedzinach nauki, doradzanie rządom i organizacjom międzynarodowym w sprawach naukowych.

Prof. Tomasz Kapitaniak kieruje Katedrą Dynamiki. W wieku 29 lat uzyskał habilitację, tytuł profesora otrzymał, gdy miał lat 36. Jest znanym na świecie naukowcem, często zapraszanym do wygłaszania wykładów plenarnych. Opublikował 311 artykułów naukowych w renomowanych czasopismach, cytowanych ponad 6000 razy. Cieszy się międzynarodowym autorytetem w dziedzinie tzw. chaosu deterministycznego oraz sterowania ruchami nieregularnymi. W 2013 roku został wybrany członkiem PAN. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Państwowego w Saratowie i Politechniki Lubelskiej. Jest honorowym profesorem University of Aberdeen w Szkocji, a prywatnie wybitnym znawcą historii tego kraju. Relaksuje się także malując obrazy oraz prowadząc rozgrywki szachowe.