Najważniejsza jest pamięć o ludziach

15-06-2018

Profesor Jerzy Kroh, wybitny chemik, były rektor PŁ, ma swoją tablicę pamiątkową w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej (MITR) PŁ, który utworzył i którym zarządzał przez wiele lat.

Uroczyste odsłonięcie tablicy odbyło się 12 czerwca w obecności wielu gości. Były władze miasta, Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego PŁ, Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Badań Jądrowych oraz bardzo duża grupa wychowanków profesora, byłych i obecnych pracowników MITR. Była także rodzina i liczne grono przyjaciół.

Prof. Andrzej Marcinek, dyrektor MITR przedstawił sylwetkę twórcy Instytutu Techniki Radiacyjnej. Wspominał profesora jako świetnego integratora świata naukowego, wielkiego mistrza, nauczyciela i wychowawcę.

- To profesor Kroh doprowadził do wybudowania tego budynku, który ma swoje lata, ale ciągle trzyma się nieźle. A co najważniejsze, do wybudowania dwóch pracowni pozwalających na prowadzenie badań radiacyjnych, czyli komory radiacyjnej i akceleratora elektronów. W chwili obecnej komora jest odnowiona i bardzo dobrze funkcjonuje. Akcelerator elektronów to urządzenie, które ma już swoje lata, ale nadal sprawnie działa - mówił prof. Marcinek, dodając na zakończenie – Cała przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Instytutu związana jest z profesorem Kroh. Ta tablica jest symbolicznym upamiętnieniem wielkiego wkładu profesora w życie naszej uczelni.

W wydarzeniu uczestniczyła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, która ciepło wspominała profesora jako byłego wiceprezydenta miasta Łodzi. Podkreślała wyjątkowość prof. Kroh, osoby o szczególnej pasji, potrafiącej zarażać tą pasją swoje otoczenie. - Bardzo się cieszę, że profesor jako naukowiec wybrał Łódź na swoje miasto – zakończyła swoją wypowiedź. 

Rektor prof. Sławomir Wiak mówił, że pamięć o ludziach to rzecz najważniejsza, a odsłaniana tablica jest przesłaniem, szczególnie dla przedstawicieli młodego pokolenia, aby pamiętali o naszych profesorach i twórcach.

Drugą część spotkania poświęcono wspomnieniom uczniów i współpracowników, była ona połączona z projekcją zdjęć.

W czasie uroczystości. W czasie uroczystości.

foto: Jacek Szabela

Profesor Jerzy Kroh (1924 – 2016) był związany z Politechniką łódzką od lat 40. (ukończył studia na Wydziale Chemicznym w 1947 r.), w latach 1981-1987 był rektorem Politechniki Łódzkiej, która w 1995 r. uhonorowała Go godnością doktora honoris causa. W latach 1996-1998 był wiceprezydentem miasta Łodzi do spraw nauki i edukacji. Był członkiem rzeczywistym PAN, założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych.

Profesor posiadał wielki talent i zamiłowanie do integrowania środowiska naukowego, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Podejmował istotne i dalekosiężne działania na rzecz współpracy badaczy radiacyjnych, pracujących w rozmaitych dziedzinach, od chemii, fizyki, biologii, do przemysłu i medycyny. Z Jego inicjatywy powstało m.in. Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych (PTBR) im. Marii Skłodowskiej-Curie. Doprowadził do włączenia PTBR do International Association for Radiation Research (IARR), a w latach 1983−1987 był członkiem zarządu IARR.

Profesor Kroh był uczonym wielkiego formatu, autorem kilkuset artykułów naukowych. Znany i ceniony również za granicą, o czym świadczą doktoraty honorowe zagranicznych uczelni (Uniwersytet Strathclyde, Uniwersytet w Leeds, Uniwersytet w Pawii) i zagraniczne odznaczenia, w tym japoński Order Srebrnej i Złotej Gwiazdy.

Przez dziesiątki lat był niestrudzonym propagatorem pamięci o Marii Skłodowskiej-Curie i jej osiągnięciach, co zostało docenione w postaci zaproszenia do uczestnictwa, razem z prezydentem Wałęsą, w ceremonii przeniesienia zwłok Marii i Piotra Curie do paryskiego Panteonu.