Najlepsi w PŁ

29-03-2019

W tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Fundację PŁ jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów otrzymało 12 laureatów.

 

 

Wszyscy nagrodzeni stypendiami w wysokości 5 000 zł mają na swoim koncie znaczące osiągnięcia. To efekt ich talentów, pasji, aktywności i pracowitości.

W uroczystej gali wręczenia symbolicznych czeków wziął udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Jak podkreślił – To szczególna uroczystość, na której spotykam się z młodymi, zdolnymi ludźmi, którzy są przyszłością polskiej nauki, gospodarki, administracji państwowej, dlatego tak chętnie na niej bywam. Chwalił sponsorów stypendiów, którzy jako ludzie biznesu dzielą się swoim sukcesem. Zaznaczył, że PŁ jest uczelnią, która znakomicie wykorzystuje szanse stwarzane przez reformę w budowaniu mostów łączących naukę i otoczenie gospodarcze

W czasie konferencji prasowej rektor Wiak mówił m.in. o powołaniu Rady Politechniki Łódzkiej (na ten temat w artykule Rada PŁ) W czasie konferencji prasowej rektor Wiak mówił m.in. o powołaniu Rady Politechniki Łódzkiej (na ten temat w artykule Rada PŁ)

foto: Filip Podgórski

Te sukcesy są wynikiem działania całej wspólnoty akademickiej, ale by mogła się ona rozwijać potrzebny jest przywódca. Na mój wniosek, premier Mateusz Morawiecki uhonorował rektora Sławomira Wiaka Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości – powiedział wręczając rektorowi PŁ honorową odznakę.

 

Laureaci stypendiów

Laureatów wyłoniono spośród 68 kandydatów, wytypowanych po wstępnej selekcji przez władze wydziałów.

Kapituła Konkursu brała pod uwagę rangę osiągnięcia, czy ma ono zasięg uczelniany, krajowy, czy międzynarodowy. Szczególną uwagę zwracano na osiągnięcia indywidualne, aktywność studentów w projektach naukowo-badawczych oraz w przestrzeni biznesowej. – Komisja dużą wagę przykładała do zaangażowania w działalność studencką – mówił Włodzimierz Fisiak, prezes Fundacji PŁ organizującej konkurs. Dodał, że we wszystkich edycjach nagrodzono już 70 osób wybranych z niemal 440 kandydatów.

Tegorocznymi laureatami zostali:

W tym roku do grona fundatorów - Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ICT Polska Centralna Klaster, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, dołączyła Grupa Pietrucha.