Nagrodzeni za międzynarodową współpracę

28-01-2020

Konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2020 towarzyszyła gala, na której wręczono Nagrody Środowiskowe Gwiazdy Umiędzynarodowienia/Internationalization Stars. W gronie laureatów znalazła się dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, otrzymując tytuł Management Star. Nagrodzono także laureatów konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce.

 

 

Gwiazdy Umiędzynarodowienia

Nagroda przyznana została po raz trzeci osobom wybitnie zasłużonym w badaniach nad internacjonalizacją, zarządzaniu procesem umiędzynarodowienia, marketingiem za granicą, w kształceniu obcokrajowców i działaniach w dyplomacji akademickiej.

Laureatami nagrody zostali w poszczególnych kategoriach:

 • Research Star: prof. Grzegorz Mazurek, prorektor ds. współpracy z zagranicą Akademii Leona Koźmińskiego
 • Teaching Star – prof. Jacek Szepietowski, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Public Diplomacy Star: prof. Adam Jelonek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ta kategoria pojawiła się w tym roku po raz pierwszy.
 • Management Star: dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dyrektor CWM PŁ
 •  Marketing Star: Marcin Witkowski z Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rising Star: Wiktoria Herun, kierująca referatem umiędzynarodowienia z Urzędu Miasta Lublin.

Specjalną nagrodą Distinguished Star uhonorowano pośmiertnie prof. Marka Tukiendorfa, byłego rektora Politechniki Opolskiej i byłego przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP.

Dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ dziękując za wyróżnienie wymieniła trzy osoby, który miały duży wpływ na rozwój jej kariery i dokonania doceniane przez środowisko akademickie w kraju i zagranicą. Są to prof. Jan Krysiński, były rektor PŁ, doc. Tomasz Saryusz -Wolski wieloletni dyrektor Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE oraz obecny rektor prof. Sławomir Wiak, który powołał Centrum Współpracy Międzynarodowej i powierzył zarządzanie nim dyrektor Piotrowskiej.

Jak podkreśla dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ doświadczenie, które dziś owocuje nowymi wspólnymi międzynarodowymi przedsięwzięciami zdobyła dzięki wyjazdom na zagraniczne uczelnie. Jedną z najważniejszych aktywności na arenie międzynarodowej, które podjęła w przeszłości była praca w charakterze eksperta bolońskiego. - Praca eksperta otworzyła mnie na zupełnie nową działalność badawczą w dziedzinie zarządzania i analiz strategicznych. Mam nadzieję, że w przyszłości na PŁ uda się stworzyć Centrum Badań nad Szkodnictwem Wyższym, by wykorzystać nasz potencjał i uczynić z Politechniki Łódzkiej ważny i bardzo widoczny punkt na mapie europejskiego i światowego szkolnictwa wyższego – mówi.

Interstudent

Laureaci X konkursu Interstudent na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce przyjechali do Polski na studia z Wietnamu, Chin, Kamerunu, Uzbekistanu i Białorusi.

Do konkursu wpłynęły 72 zgłoszenia studentów, którzy nie tylko osiągają dobre wyniki, ale także podejmują różne aktywności w swoim otoczeniu.

Laureatami konkursu w poszczególnych kategoriach studiów zostali:

 • Lien Chau Ton Nu z Wietnamu, kształcąca się na studiach licencjackich International Business w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Huiling Zhang z Chin, studentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, na studiach magisterskich
 • Godlove Suila Kuaban z Kamerunu, doktorant z Zespołu Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej.

Przyznano także dwie nagrody specjalne za działalność na rzecz cudzoziemców oraz działalność charytatywną. Otrzymali je:

 • Mikhail Urmich z Uzbekistanu, student Politechniki Warszawskiej
 • Yauheniya Barkun z Białorusi, student Politechniki Białostockiej.