Nagrody Siemensa dla inżynierów z PŁ

28-06-2018

W ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę Siemensa nagrodzone zostały dwie prace absolwentów z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

W Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny Elektroenergetyki nagrodę II stopnia otrzymał Bartłomiej Pasternak, student kierunku Elektrotechnika za pracę inżynierską Badania izolacyjnych estrów syntetycznych w układzie o polu nierównomiernym z przegrodą izolacyjną przy napięciu udarowym piorunowym biegunowości ujemnej, wykonaną pod opieką promotora dr. hab. inż. Pawła Rózgi z Instytutu Elektroenergetyki.

Z kolei w Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny Automatyki i Robotyki nagrodę III stopnia otrzymał Michał Muszyński za pracę inżynierską Zastosowanie kontrolera PLC do sterowania procesem nakładania fosforu na jarzniki halogenowe. Praca została napisana pod opieką promotora dr inż. Tomasza Sobieraja z Instytutu Automatyki PŁ.

To już kolejne edycje obu konkursów, odpowiednio II i VIII.