Nagrody PAN dla młodych uczonych

17-12-2021

Wyłoniono laureatów Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego za rok 2020. Przyznali je Łódzki Odział Polskiej Akademii Nauk oraz Konferencja Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych.

 

 

W dziedzinie nauk technicznych to prestiżowe wyróżnienie otrzymała dr inż. Katarzyna Znajdek z Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych. Każdy z nagrodzonych krótko zaprezentował swoje osiągnięcia. Laureatka z PŁ mówiła o elastycznych cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych i technologiach wytwarzania warstw konwerterów energii do poprawy sprawności tych ogniw.

Prowadzone przez dr inż. Katarzynę Znajdek badania były już wcześniej nagradzane. Na konferencji Future Energy w Sydney w 2018 otrzymała nagrodę za najlepszą pracę. Rok później w czasie Forum Inteligentnego Rozwoju wręczono jej tytuł Naukowca Przyszłości 2019, doceniając w ten sposób realizowany przez nią projekt wygrany w konkursie Sonata. W styczniu 2021 roku otrzymała patent RP na „Konwerter DOWN długości fali światła, przeznaczony do zwiększenia sprawności ogniw słonecznych”.

Uroczyste wręczenie nagród PAN odbyło w Pałacu Biedermanna w Łodzi. Za rok 2020 otrzymali je także: dr Anna Wendorff z UŁ - w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych, dr n. med. Agata Pastorczak z UM - w dziedzinie nauk biologiczno-medycznych i dr Marek Brzeziński z CBMiM PAN w dziedzinie nauk ścisłych.

Nagrody wręczyli prof. Aleksander Welfe, prezes PAN Oddział w Łodzi oraz prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych.