Nagrody, nagrody, nagrody…

24-05-2023

Rocznicowe posiedzenie Senatu jest dla licznej grupy osób młodych i tych trochę bardziej doświadczonych naukowców szczególnie miłe. W czasie uroczystości w Auli im. prof. Tadeusza Paryjczaka gratulowano laureatom konkursu o Nagrodę JM Rektora Politechniki Łódzkiej oraz kilkunastu autorom najlepszych prac dyplomowych oraz wybitnym studentom za ich wyniki i aktywność w czasie kształcenia na PŁ.

 

 

Nagrody dla naukowców

Laureatami Konkursu o Nagrodę JM Rektora Politechniki Łódzkiej zostali:

 • prof. Andrzej Bartoszewicz z Wydziału EEIA, który otrzymał nagrodę dla najlepiej cytowanego autora w 2023 roku
 • prof. Grażyna Budryn z Wydziału BiNoŻ nagrodzona jako autorka najlepszych publikacji naukowe wydanych w 2022 roku
 • Maria Brzezińska, studentka architektury w języku angielskim na Wydziale BAIŚ otrzymała nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w 2022 roku
Prof. Andrzej Bartoszewicz z Wydziału EEIA, który otrzymał nagrodę dla najlepiej cytowanego autora w 2023 roku Prof. Andrzej Bartoszewicz z Wydziału EEIA, który otrzymał nagrodę dla najlepiej cytowanego autora w 2023 roku

foto: Jacek Szabela

 • mgr inż. Michał Komar reprezentujący dyscyplinę inżynieria chemiczna otrzymał nagrodę dla najlepiej publikującego doktoranta w 2022 roku
 • nagroda za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2022 roku przyznana została zespołowi naukowców z Instytutu Maszyn Przepływowych na Wydziale Mechanicznym za „Opracowanie i zastosowanie łożysk foliowych w konstrukcjach bezolejowych kompresorów promieniowych zasilających wodorowe ogniwa paliwowe” realizowane na zamówienia firmy Pankl Turbosystems GmbH. Jego autorami są dr hab. inż. Jakub Łagodziński – kierownik prac , prof. Zbigniew Kozanecki, dr inż. Eliza Tkacz, mgr inż. Sylwester Więckowski i mgr Rafał Borkowski.

 

  	Maria Brzezińska, studentka architektury w języku angielskim na Wydziale BAIŚ otrzymała nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w 2022 roku  Maria Brzezińska, studentka architektury w języku angielskim na Wydziale BAIŚ otrzymała nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w 2022 roku

  foto: Jacek Szabela

  Nagrody dla najlepszych studentów

  • Nagroda Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej dla najlepszego absolwenta w 2022 roku - mgr inż. Emilia Brancewicz- Steinmetz z Wydziału Mechanicznego.
  • Nagroda im. Currana-Wernera dla najlepszego absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Mechanicznym - mgr inż. Emilia Brancewicz-Steimetz.
  • Nagroda im. prof. Jerzego Lanzendoerfera dla najlepszego studenta studiów magisterskich na Wydziale Mechanicznym - inż. Michalina Zając. Fundatorem nagrody jest dr Jadwiga Lanzendoerfer, żona profesora.

  Nagrody za najlepsze prace dyplomowe

  Prezentujemy laureatów nagród, podając w nawiasach nazwiska promotorów nagrodzonych prac.

  • Nagroda im. prof. Osmana Achmatowicza za najlepszą pracę magisterską oraz inżynierską wykonaną na Wydziale Chemicznym w roku akademickim 2021/2022 - mgr inż. Adam Cieśliński (prof. Łukasz Albrecht) oraz inż. Karolina Pietrucha (dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski, prof. PŁ). Sponsorami nagród są Polfarmex S.A. i ATLAS Sp. z o.o.
  • Nagroda im. Profesora Janusza Szoslanda za najbardziej kreatywną pracę dyplomową na Wydziale TMiWT - mgr sztuki Ewelina Fryc (dr inż. Magdalena Owczarek oraz dr Anna Szumigaj-Badziak).
  • Nagroda im. Profesora Witolda Żurka za najlepszą pracę dyplomową o tematyce włókienniczej - I miejsce mgr inż. Ewelina Fryc (dr inż. Magdalena Owczarek , dr Anna Szumigaj-Badziak), II miejsce inż. Monika Kawełczyk (prof. Izabella Krucińska, dr hab. inż. Ewa Skrzetuska), III miejsce lic. Ewa Kaczmarek (dr inż. Magdalena Owczarek). Sponsorem nagród jest Izba Bawełny w Gdyni.
  Mgr inż. Emilia Brancewicz- Steinmetz - laureatka Nagrody Stowarzyszenia Wychowanków i Nagrody im. Currana-Wernera z rektorem prof. Krzysztofem Jóźwikiem i dziekanem Wydziału Mechanicznego prof. Tomaszem Kubiakiem Mgr inż. Emilia Brancewicz- Steinmetz - laureatka Nagrody Stowarzyszenia Wychowanków i Nagrody im. Currana-Wernera z rektorem prof. Krzysztofem Jóźwikiem i dziekanem Wydziału Mechanicznego prof. Tomaszem Kubiakiem

  foto: Jacek Szabela

  • Konkurs im. Profesora Włodzimierza Krysickiego o nagrodę Dyrektora Instytutu Matematyki PŁ na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z matematyki stosowanej: lic. Patrycja Rękorajska (dr hab. inż. Przemysław Gordinowicz) i mgr Agnieszka Augustyniak (dr hab. inż. Marek Kałuszka, prof. PŁ). Sponsorem nagród jest firma Rossmann. Ten konkurs odbył się w tym roku po raz pierwszy.
  • Nagroda Klubu 500-Łódź za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Organizacji i Zarządzania - mgr inż. Jakub Śmiechowski (dr inż. Irena Jałmużna, Arkadiusz Kacprzak - DOZ), wyróżnienie - mgr inż. Karolina Pacocha (prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska)
  • Nagroda im. prof. Mieczysława Serwińskiego za najlepszą pracę na Wydziale IPOŚ - mgr inż. Marlena Domińska (dr hab. inż. Katarzyna Paździor).
  • Ogólnopolski Konkurs im. Mariana Rejewskiego o Nagrodę Rektora PŁ na najlepszą pracę magisterską z matematyki stosowanej wygrali absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego. Główna nagroda - mgr Jakub Woźnicki (prof. Piotr Gwiazda, prof. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda), wyróżnienie mgr Jan Osowski (prof. Wojciech Niemiro). Fundatorami nagrody są firmy MakoLab SA i Quantum Blockchains Sp. z o.o.
  Laureaci Nagrody im. prof. Osmana Achmatowicza mgr inż. Adam Cieśliński i inż. Karolina Pietrucha odbierają gratulacje od rektora prof. Krzysztofa Jóźwika i dziekan prof. Małgorzaty Iwony Szynkowskiej-Jóźwik Laureaci Nagrody im. prof. Osmana Achmatowicza mgr inż. Adam Cieśliński i inż. Karolina Pietrucha odbierają gratulacje od rektora prof. Krzysztofa Jóźwika i dziekan prof. Małgorzaty Iwony Szynkowskiej-Jóźwik

  foto: Jacek Szabela

  Nagrody za prace doktorskie

  • Nagrodę Kapituły Profesorów Wydziału Chemicznego za wybitny doktorat obroniony na Wydziale w 2022 r. otrzymał dr inż. Artur Przydacz, promotor Łukasz Albrecht, a wyróżnienie Dziekana Wydziału Chemicznego za wybitny doktorat wdrożeniowy - dr inż. Maciej Danek, promotor: dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. PŁ, promotor pomocniczy: dr Mateusz Lutomski z firmy Corning Optical Communications