Nagrody na urodziny

24-05-2019

W czasie uroczystego posiedzenia Senatu wyróżniono kilkunastu studentów i absolwentów, którzy otrzymali nagrody za najlepsze prace dyplomowe i osiągnięcia na studiach. Naukowcom wręczono Nagrody JM Rektora Politechniki Łódzkiej.

Nagrody JM Rektora Politechniki Łódzkiej

Za osiągnięcia naukowe w 2018 roku nagrodzono w konkursie kilka osób, które łącznie otrzymały 105 tysięcy złotych.

 • W konkursie o nagrodę za najwyższą liczbę cytowań laureatem został prof. Przemysław Perlikowski z Wydziału Mechanicznego.
 •  Nagrodę dla autora najlepszych publikacji naukowych otrzymał dr inż. Piotr Brzeski z Wydziału Mechanicznego.
Laureaci nagrody za najbardziej wartościowe wdrożenie Laureaci nagrody za najbardziej wartościowe wdrożenie

foto: Jacek Szabela

 • Laureatem konkursu o nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej został inż. Stefan Cichosz (rocznik 1995) z Wydziału Chemicznego.
 • Nagroda za najbardziej wartościowe wdrożenie przyznana została zespołowi w składzie: kierujący projektem prof. Piotr Borkowski, dr hab. inż. Marek Bartosik oraz dr hab. inż. Franciszek Wójcik, prof. PŁ. Naukowcy z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki we współpracy z CERN opracowali Ultraszybki, redundancyjny, niespolaryzowany, hybrydowy system zabezpieczania nadprzewodzących cewek elektromagnesów w Wielkim Zderzaczu Hadronów na prądy 600 A i 2000 A. Łączna wartość wdrożenia to niemal 1,5 miliona złotych, z których ponad 700 000 złotych przypadło na rok 2018.
 • Przyznana została również nagroda specjalna za znaczący wkład w prace naukowe Politechniki Łódzkiej dla mgr. inż. Adriana Gliszczyńskiego z Wydziału Mechanicznego, który w minionym roku opublikował 15 wysoko punktowanych prac.

 

Laureat nagrody im. prof. Osmana Achmatowicza w otoczeniu wladz wydziału, jury, promotorki i sposorów Laureat nagrody im. prof. Osmana Achmatowicza w otoczeniu wladz wydziału, jury, promotorki i sposorów

foto: Jacek Szabela

Laureatka nagrody Currana-Wernera Laureatka nagrody Currana-Wernera

foto: Jacek Szabela

Nagrody dla studentów

W nawiasach podajemy opiekunów prac.

 • Jury Nagrody Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej wybrało Najlepszego Absolwenta 2018 roku. Został nim mgr inż. Filip Mikołajczyk z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.
 • Nagroda im. Currana-Wernera dla najlepszego absolwenta Wydziału Mechanicznego trafiła do mgr inż. Moniki Kamockiej.
 • Laureatem Nagrody im. prof. Jerzego Lanzendoerfera dla najlepszych studentów kończących studia drugiego stopnia na Wydziale Mechanicznym została inż. Martyna Wdowiak studiująca transport. (   ). Fundatorem nagrody jest dr Jadwiga Lanzendoerfer, żona profesora.
 • Nagrodę im. prof. Osmana Achmatowicza za najlepszą pracę dyplomową magisterską oraz inżynierską wykonaną na Wydziale Chemicznym otrzymali: mgr inż. Marek Moczulski (dr hab. inż. Łukasz Albrecht, prof. PŁ) oraz inż. Stefan Cichosz (dr hab. inż. Anna Masek). Sponsorami nagród są firmy: Polfarmex S.A. i ATLAS Sp. z o.o
 • Nagrodę im. prof. Janusza Szoslanda przyznawaną za najbardziej kreatywną pracę dyplomową wykonaną na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów otrzymała absolwentka kierunku Włókiennictwo Małgorzata Górzyńska (dr inż. Katarzyna Pieklak). Kapituła Konkursowa wyróżniła dwie prace studentów kierunku Wzornictwo: magisterską Konrada Nowaka (prof. Andrzej Nawrot, dr inż. Magdalena Owczarek) i licencjacką Moniki Wiktorowicz (dr inż. Magdalena Owczarek).
 • W konkursie im. Profesora Witolda Żurka na najlepszą pracę dyplomową o tematyce włókienniczej pierwszą nagrodę otrzymała mgr inż. Dominika Kamińska, drugie miejsce zajęła praca mgr inż. Gabrieli Kosiuk (obie prace wykonano pod kierunkiem dr hab. inż. Małgorzaty Matusiak). Sponsorem nagród jest Izba Bawełny w Gdyni.
 • Nagrodę im. prof. Władysława Kuczyńskiego za najlepszą pracę dyplomową wykonaną na kierunku budownictwo otrzymało 8 absolwentów. W kategorii prac magisterskich miejsca od 1. do 3. zajęli: mgr inż. Miłosz Jeziorski (dr inż. Tomasz Waśniewski), mgr inż. Artur Góral (prof. Tadeusz Urban), mgr inż. Rafał Bredow (dr inż. Łukasz Domagalski). Wyróżniono mgr. inż. Konrada Szczepańskiego (dr hab. inż. Renata Kotynia, prof. PŁ) oraz mgr. inż. Marcin Cierlik (dr inż. Łukasz Supeł, dr hab. inż. Piotr Ostrowski). W kategorii prac inżynierskich przyznano nagrodę za 2. miejsce dla inż. Anety Białkowskiej (dr inż. Michał Gołdyn), miejsce 3. zajęła inż. Monika Redzynia (dr inż. Ewelina Pazera, dr inż. Jakub Marczak), a wyróżnienie otrzymał inż. Dawid Muskała (dr inż. Michał Gołdyn).
 • Nagrodę Klubu 500-Łódź za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji dotyczącą zagadnień biznesowych otrzymała mgr Joanna Lichnowska oraz mgr Piotr Lewandowski, a wyróżnienie mgr inż. Katarzyna Tyszkiewicz (wszystkie nagrodzone prace wykonano pod naukową opieką dr inż. Ireny Jałmużnej).
 • Nagroda im. prof. Mieczysława Serwińskiego przyznawana za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale IPiOŚ trafiła do mgr inż. Iwony Milczarek  (dr inż. Tomasz Boruta). Patronem przemysłowym nagrody jest firma Chemat Sp. z o.o.
 • Nagrodę Veolia Energia Łódź za najlepszą pracę inżynierską o tematyce energetycznej otrzymali (w kolejności zajętego miejsca): inż. Daria Ochocka (dr inż. Janusz Buchta), inż. Jakub Sutowicz (dr inż. Jarosław Sowiński), Jakub Motylewski (dr inż. Janusz Buchta).