Nagroda za publikacje

03-12-2019

Politechnika Łódzka została laureatem nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Award.

Nagroda przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki. Honoruje uczelnie, których publikacje (z lat 2016-2018) mają największy wpływ na rozpoznawalność polskiej nauki na świecie. Przyznawana jest w sześciu kategoriach nauk: przyrodnicze, medyczne, humanistyczne, inżynieryjne i techniczne, rolnicze, społeczne. Politechnika Łódzka otrzymała nagrodę w kategorii nauk rolniczych. Do tego sukcesu przyczyniły się prace naukowe z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. W latach 2016-2018 swoje publikacje z obszaru nauk rolniczych i przyrodniczych do Politechniki afiliowało 214 naukowców. Ponad 19 proc. publikacji naukowych powstało we współpracy międzynarodowej. Wśród publikacji z tej dziedziny m.in. w takich czasopismach jak PLoS ONE, Food Research International oraz Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 16 proc. znalazło się w pierwszym decylu najczęściej cytowanych na świecie.

Nagrody wręczyli: prof. Wiesław Bielawski, wiceprzewodniczący KRASP, rektor SGGW, Tomasz Psonka, dyrektor ds. Rozwiązań Badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej w Elsevier i Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Uroczystość odbyła się 2 grudnia 2019 r. podczas gali konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą.

Pozostali laureaci ELSEVIER Research Impact Leaders Award: Uniwersytet Jagielloński (Medical Sciences), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Humanities), Uniwersytet Warszawski (Natural Sciences), Politechnika Lubelska (Engineering and Technologies) oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Social Sciences).