Nagroda za pionierską technologię

16-09-2020

Dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości. Badaczka z Wydziału Chemicznego została doceniona za opracowanie wydajnego i selektywnego katalizatora procesu konwersji biomasy do związków istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska.

 

Prestiżowa w środowisku naukowym nagroda, przyznawana od 5 lat, wyróżnia autorów innowacji, które w większość mają charakter aplikacyjny.

Dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ otrzymała tytuł Naukowiec Przyszłości za realizację badań dotyczących przekształcenia biomasy odpadowej do związków o istotnym znaczeniu przemysłowym. Mogą być one wykorzystane m.in. do produkcji biopaliw, a w przemyśle polimerowym jako substancje prowadzące do tworzenia biopolimerów.

Certifikat Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozowju Certifikat Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozowju
Dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ Dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ

foto: arch. prywatne

- Proces przekształcania biomasy odpadowej wymaga zastosowania nanomateriałów, które pełnią rolę katalizatorów i selektywnie przekształcają biomasę do odpowiednich związków. W projekcie syntezujemy katalizatory bazujące na konkurencyjnych cenowo metalach nieszlachetnych. Opracowaliśmy pionierskie metody do ich otrzymywania – wyjaśnia Agnieszka Ruppert. – Umożliwiają one absolutną kontrolę wielkości nanocząstek metalu, nawet poniżej 1 nm, na powierzchni nośnika. Zastosowanie tych metod powoduje, że materiały cechuje wysoka aktywność, selektywność oraz stabilność, co z kolei determinuje wysoką wydajność konwersji biomasy odpadowej do pożądanego produktu reakcji.

Projekt Konkurencyjne katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do konwersji biomasy do związków o ważnym znaczeniu przemysłowym jest realizowany ze środków NCN w ramach programu SONATA BIS 6 we współpracy z ośrodkami we Francji i Niemczech.

Prof. Agnieszka Ruppert przez pięć lat odbywała staż podoktorski w Uniwersytecie w Utrechcie, a następnie w Instytucie Maxa Plancka w Mülheim. Po powrocie na Politechnikę Łódzką rozpoczęła badania nad nowymi katalizatorami i nanomateriałami stosowanymi w wielu procesach związanych z ochroną środowiska. W pracy naukowej wykorzystuje nowoczesne techniki badawcze umożliwiające charakterystykę nanomateriałów, a także prowadzenie reakcji pod wysokim ciśnieniem w różnych atmosferach.

Wyniki badań opublikowała w prestiżowych czasopismach naukowych np. ChemSusChem, Catal. Sci. Technol. Współpracuje z renomowanymi ośrodkami za granicą, m.in. Shibaura Institute of Technology (Tokio) oraz uniwersytetami Kalifornijskim (Los Angeles), w Strasbourgu i Montpellier. Była kierownikiem wielu grantów polskich (NCN) i międzynarodowych (m.in. polsko-francuskich). Aktywnie działa m.in. w komitecie redakcyjnym kilku czasopism naukowych, m.in. Chemistry Select (Wiley), jest wiceprzewodniczącą grupy roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji oraz członkiem Rady Dyscypliny Naukowej Politechniki Łódzkiej.