Muzeum Sportu dobija do Zatoki Sportu

07-03-2018

W Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej odbyła się konferencja prasowa przybliżająca projekt mającej tam powstać stałej wystawy Muzeum Sportu.

 

Wystawa o historii łódzkiego sportu nazwana została Muzeum Sportu. Szybciej, wyżej, mocniej. Będzie to pierwsza ekspozycja zrealizowana we współpracy z instytucją akademicką. W konferencji udział wzięli: dyrektor Muzeum Miasta Łodzi Barbara Kurowska, wiceprezydent M. Łodzi Krzysztof Piątkowski oraz prorektor PŁ dr hab. Witold Pawłowski.

Na spotkaniu został przedstawiony projekt aranżacji wnętrz opracowany w grudniu 2017 roku oraz koncepcja merytoryczna wystawy, obejmującej kilka głównych bloków tematycznych „zamkniętych” w dedykowanym im strefach. W jednej z nich powstanie kawiarenka szachowa, przypominająca klimatem wnętrze słynnej łódzkiej kawiarni Aleksandra Roszkowskiego z końca XIX w.. To miejsce wystawy ma m.in. zwrócić uwagę na wieloetniczny i wielonarodowy charakter sportu w naszym mieście. W tzw. strefie stadionowej będą zaprezentowani wybitni łódzcy sportowcy okresu po 1945 roku oraz historia łódzkiej piłki nożnej i lekkiej atletyki, a w strefie olimpijskiej - historia udziału łodzian w igrzyskach. Część wystawy poświęcona zostanie ruchowi turystycznemu. Całość będzie wzbogacona multimedialnymi prezentacjami oraz interaktywnymi stanowiskami.

List intencyjny w sprawie stworzenia nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej w nowym obiekcie sportowym Politechniki Łódzkiej został podpisany przez prezydent Miasta Łodzi – Hannę Zdanowską i rektora prof. Sławomira Wiaka w 2017 roku. Jak podkreślają władze miasta i dyrekcja Muzeum oraz władze Politechniki Łódzkiej, lokalizacja Muzeum Sportu na terenie Zatoki Sportu PŁ nadaje przedsięwzięciu wysoką rangę edukacyjną i promocyjną.