Mr UD, czyli lepiej zrozumieć potrzeby innych

28-09-2022

Pięć dni intensywnej i kreatywnej pracy, 20 studentów z Polski, Portugalii i Estonii, wspólny wysiłek podjęty w celu zdefiniowania problemów osób niepełnosprawnych – za nami szkoła letnia w zorganizowana przez Politechnikę Łódzką w Porto w ramach projektu Mr UD.

 

 

Studenci uczestniczyli w dwóch warsztatach dotyczących dostępności i projektowania uniwersalnego. Zajęcia prowadzili dr inż. Dorota Kamińska, dr inż. Grzegorz Zwoliński, dr inż. Anna Laska-Leśniewicz z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz dr inż. Aleksandra Jastrzębska z Wydziału Mechanicznego.

Pierwsza część szkoły letniej poświęcona była intensywnym warsztatom z zakresu empatii i immersji („wejście” w sztucznie wykreowane doświadczenie). Ich głównym celem było uświadomienie przyszłym inżynierom i projektantom jak ważna jest empatia w procesie projektowania. Studenci z różnych części Europy mieli okazję zanurzyć się w codzienne sytuacje osób ze specjalnymi potrzebami. Testowali m.in. specjalną kamizelkę symulującą ciążowy brzuch, kombinezon geriatryczny imitujący niektóre problemy osób starszych oraz poruszanie się na wózku inwalidzkim w przestrzeniach publicznych.

Na warsztatach odbyły się ćwiczenia w ubraniach imitujących ciążę lu dolegliwości osób starszych Na warsztatach odbyły się ćwiczenia w ubraniach imitujących ciążę lu dolegliwości osób starszych

foto: Krzysztof Pagacz

Dodatkowo, międzynarodowe zespoły opracowywały własny plan doświadczenia immersyjnego, które pozwoliłoby im w możliwie największym zakresie odwzorować problemy i wyzwania wybranej grupy osób. Powstałe pomysły dotyczyły osób z demencją, ze spektrum autyzmu, niewidomych, seniorów oraz cierpiących na różne fobie. Aby lepiej „wejść w buty” takich osób część zespołów zdecydowało się na wykorzystanie nowoczesnych technologii immersyjnych, w tym wirtualnej rzeczywistości.

Druga część warsztatów była poświęcona intensywnemu testowaniu wstępnie opracowanych aplikacji VR. Dzięki zastosowaniu wysoko immersyjnego środowiska aplikacji, studenci mogli się wcielić w rolę osób z wybranymi niepełnosprawnościami. Wśród nich były różnego rodzaju ograniczania o charakterze mentalnym, dysfunkcje wizualne oraz motoryczne, wymagające korzystania z wózka inwalidzkiego. Symulowano także być osobą w podeszłym wieku lub w zaawansowanej ciąży. Procedury testowania wykorzystywały narzędzia subiektywnej oceny porównawczej użytkowników, obserwację ekspercką i dyskusje zespołowe.

Poczuć niepełnosprawność Poczuć niepełnosprawność

foto: Krzysztof Pagacz

Testy dały odpowiedź, które z przyjętych scenariuszy są najbardziej efektywne dla osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenia empatii przez użytkowników opracowywanych narzędzi edukacyjnych, a które należy poddać pewnym modyfikacjom. Ponadto, aplikacje zostały poddane standardowym testom użyteczności, umożliwiającym osiągnięcie wysokiej jakości produktów finalnych.

Mr UD to projekt finansowany przez Erasmus+, a jego głównym celem jest zwiększenia kompetencji przyszłych inżynierów, pedagogów i projektantów przez przekazanie im zestawu praktycznych narzędzi edukacyjnych wykorzystujących rzeczywistość mieszaną (MR) do lepszego zrozumienia różnych potrzeb. Zagłębienie się użytkowników do środowisk wirtualnych przez oddziaływanie na inne zmysły, z wykorzystaniem fizycznych symulatorów różnych ograniczeń, pozwala na wzmożenie poziomu nabywanych doświadczeń. Więcej o projekcie mrud.p.lodz.pl