Mobilne pomiary zanieczyszczeń

10-01-2019

Badaniem jakości powietrza Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych PŁ zajmuje się od kilku lat. W ostatnim czasie pojawił się kolejny nowy sprzęt, a co za tym idzie nowe możliwości prowadzenia pomiarów.

 

 

Wielu z nas ma w swoich smartfonach aplikacje pokazujące stan czystości powietrza. Ta informacja mówi o wysokim stopniu jego zanieczyszczenia, często niestety wysokim i wówczas lepiej nie planować długich spacerów. W Łodzi są cztery stacje pomiarowe podlegające Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Łodzi, w których aparatura umieszczona jest w specjalnych kontenerach pomiarowych.

Dr inż. Robert Cichowicz wraz z aparaturę pomiarowo-próbkującą przenoszoną przez zdalnie sterowanego drona Dr inż. Robert Cichowicz wraz z aparaturę pomiarowo-próbkującą przenoszoną przez zdalnie sterowanego drona

foto: Jacek Szabela

Analizowaniem zawartości szkodliwych pyłów w powietrzu zajmowaliśmy się już od kilku lat – mówi dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych prof. Henryk Sabiniak. – Prowadziliśmy pomiary na terenie naszego kampusu, a także na terenie i wokół szkół podstawowych oraz przedszkoli. W ubiegłym roku Instytut pozyskał unikatową w skali Polski aparaturę pomiarowo-próbkującą kanadyjskiego producenta, przenoszoną przez zdalnie sterowanego drona. Jest ona wyposażona w czujniki zanieczyszczeń - całej gamy związków powstających w wyniku spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych, kamerę oraz odpowiednie oprogramowanie. Dron umożliwia pomiary do wysokości 200 metrów, a jego 1 bateria pozwala na loty trwające około 20 minut. Cały zestaw waży ponad 10 kg, więc do jego sterowania potrzebne są specjalne uprawnienia, a do lotów nad miastem wymagana jest zgoda Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Uprawnienia takie ma dr inż. Cichowicz z  Instytutu Środowiska i Instalacji Budowlanych.

- Na rozszerzenie programu prowadzonych badań uczelnia otrzymała w grudniu dofinansowanie w ramach realizowanego projektu „Analiza przestrzenna zmian stanu zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji łódzkiej”. 550 tysięcy złotych przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - mówi dr inż. Robert Cichowicz.

Celem  projektu jest rozszerzenie możliwości prowadzenia pomiarów zanieczyszczeń. Planujemy opracowane specjalnych map zanieczyszczeń powietrza. Może to być przydatne przy ustalaniu ich źródeł, co pozwoli na minimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko. Przeprowadzone analizy mogą być też pomocne w planowaniu kierunków zabudowy i tworzenia stref ochronnych – wyjaśnia dr inż. Cichowicz. - Projekt będzie trwał trzy lata. Jesteśmy na początku drogi i na wyciąganie wniosków jest jeszcze za wcześnie. Pozyskane pieniądze pozwolą na znaczne doposażenie aparatury pomiarowej oraz zakup drugiego drona.

Pierwsze testowe loty mobilnej aparatury prowadzone były w czerwcu 2018 r. na terenie poza miastem. Służyły one głównie skalibrowaniu sprzętu i opracowaniu autorskiej metodologii badań. Na tym samym terenie powietrze było badane również na początku sezonu grzewczego, ale - jak podkreśla dr inż. Cichowicz, do wyjaśnienia przyczyn zmian jego jakości potrzeba znacznie większej liczby pomiarów i danych. Z tego powodu z początkiem nowego semestru rozpoczną się cykliczne pomiary w różnych punktach miasta.