Mobility Week na nowo!

27-11-2018

Trzeci tydzień listopada 2018 roku upłynął w Politechnice Łódzkiej pod znakiem 9. edycji Mobility Week – tygodnia wydarzeń promujących mobilność wśród społeczności akademickiej. W tym roku przybrał on nową, odświeżoną formułę.

 

 

Politechnika Łódzka od wielu lat czerpie z najlepszych wzorców międzynarodowych – prowadzi kształcenie nowoczesnymi metodami, takimi jak np. Design Thinking, a także rozwija wymianę studentów i kadry w ramach programu Erasmus+. W celu promowania mobilności oraz internacjonalizacji w Politechnice Łódzkiej już od 9 lat organizowany jest Mobility Week. Wydarzenie ma nie tylko zachęcać studentów i pracowników uczelni do wyjazdów zagranicznych, ale również pokazać, że Politechnika Łódzka to uczelnia otwarta na przyjezdnych z zagranicy.

 

Nowe punkty programu

W tym roku organizatorzy wprowadzili pewne zmiany do harmonogramu wydarzenia, stawiając tym samym m. in. na większe zaangażowanie kadry akademickiej i administracyjnej uczelni.  19 listopada 2018 w Centrum Współpracy Międzynarodowej odbyło się uroczyste otwarcie Mobility Week, które zainaugurował prof. Grzegorz Bąk, prorektor PŁ ds. kształcenia. Powitał on zgromadzonych w auli gości i pracowników z dużą dozą refleksji, ale i optymizmu. – Mamy powody do zadowolenia. Liczba studentów podejmujących pracę w czasie studiów rośnie, ale nie przekłada się to negatywnie na liczbę studentów wyjeżdżających na wymianę. Liczba wyjazdów nie maleje i z tego powinniśmy się cieszyć – stwierdził.

Liderzy mobilności Liderzy mobilności

foto: Jacek Szabela

Dodał jednak, że nie można spocząć na laurach i trzeba dalej ciężko pracować, by zachęcić studentów do wyjazdów i ułatwić im pogodzenie wymiany z realizacją programu studiów.

O mobilności powinniśmy mówić już podczas inauguracji studentów I roku. Ponadto należy pochylić się nad uproszczeniem zestawów efektów kształcenia, tak by studenci nie bali się, że po powrocie z Erasmusa nie zaliczą przedmiotów z programu studiów – podsumował.

Po przemówieniu rektora Bąka i kilku słowach wstępu dr inż. Doroty Piotrowskiej – dyrektora CWM PŁ oraz Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, przyszedł czas na rozdanie nagród Liderów Mobilności w roku akademickim 2017/2018, wręczanych wydziałom, które w danym roku akademickim wysłały na mobilność największą liczbę studentów. Rozdanie to odbyło się po raz pierwszy w ramach agendy Mobility Week. Laureatem w kategorii „Lider Mobilności – Studia” został Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, z którego na wymianę wyjechało 57 na 1697 studentów. Główną nagrodę w kategorii „Lider Mobilności – Praktyki” kolejny rok z rzędu utrzymał Wydział Chemiczny z wynikiem 17 wyjazdów na ogólną liczbę 757 studentów. W tym roku po raz pierwszy wręczono trzecią nagrodę – dla organizacji studenckiej, która wykazała się największą aktywnością w promowaniu wymiany Erasmus+. Otrzymało ją Stowarzyszenie ESN-EYE Łódź.

Erasmus cafe Erasmus cafe

foto: Jacek Szabela

Po rozdaniu nagród Liderów Mobilności przyszedł czas na zupełną nowość w programie Mobility Week – konkurs dla pracowników PŁ „Mój Erasmus w 3 minuty, którego celem jest zachęcenie pracowników PŁ do korzystania z możliwości, jakie daje program Erasmus+ oraz wymiana doświadczeń i przenoszenie dobrych praktyk z ośrodków zagranicznych. Tematem 1. edycji inicjatywy było przedstawienie przez pracowników uczelni własnych doświadczeń, uzyskanych podczas wyjazdu zagranicznego w ramach programu Erasmus+. Wszystko to w formie publicznego, trwającego nie dłużej niż 3 minuty wystąpienia.

Główną nagrodę – tygodniowy wyjazd do wybranej instytucji zagranicznej, znajdującej się na terenie kraju uczestniczącego w Programie Erasmus+, swym brawurowym występem muzycznym zdobył prof. Laurent Babout z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. Prof. Babout skomponował i wykonał utwór muzyczny, opisujący jego wspomnienia z pobytu w Politécnico Do Porto w Portugalii.

Stoiska Mobility Week ustawiono też na wydziałach Stoiska Mobility Week ustawiono też na wydziałach

foto: Aleksander Likhterman

Bonus dla najlepszych

Kolejne dni Mobility Week przyniosły dużą dawkę pozytywnych emocji podczas drugiego już Erasmus Talent Show oraz tak lubianej przez studentów kawiarenki „Erasmus Café”, która umożliwia młodzieży oraz kadrze wymianę doświadczeń na temat mobilności. Jak co roku, równolegle do głównych wydarzeń Mobility Week, zorganizowane zostały stoiska i spotkania informacyjno-szkoleniowe w Centrum Językowym PŁ oraz na poszczególnych wydziałach. Przez kilka dni poprzedzających tydzień mobilności, na obu kampusach PŁ stacjonował również coffee runner, przy którym toczyło się wiele inspirujących rozmów na temat Erasmusa. W tym roku, po raz pierwszy, organizatorzy Mobility Week postanowili uhonorować najbardziej aktywnych studentów.  Za udział w każdym z wydarzeń otrzymywali oni specjalne opaski na rękę. Osoby, które wzięły udział we wszystkich wydarzeniach i zebrały komplet różnokolorowych bransoletek, otrzymały specjalnie przygotowany pakiet gadżetów 9. Mobility Week.

Występ w czasie Talent Show Występ w czasie Talent Show

foto: Jacek Szabela

 

PŁ przyciąga!

W semestrze zimowym 2018/2019 do grona studentów Politechniki Łódzkiej dołączyło niemal 280 cudzoziemców, którzy przyjechali do naszej uczelni w ramach programu Erasmus+ oraz umów o podwójnym dyplomie z prestiżowymi uczelniami europejskimi. Najliczniejszą grupę od kilku lat stanowią przyjezdni z Francji, Hiszpanii i Turcji, jednak Politechnikę Łódzką coraz chętniej wybierają również kandydaci z krajów, takich jak Austria czy Holandia.