Młody LIDER z WIPOŚ PŁ

01-02-2019

Dr inż. Szymon Szufa otrzymał z prestiżowego programu Lider organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ponad 1,1 miliona zł dofinansowania na badania nad Nowoczesną technologią toryfikacji biomasy do produkcji blendów paliwowych, biowęgla jako dodatku do nawozów oraz węgla aktywnego dla potrzeb energetyki, rolnictwa, budownictwa i przemysłu chemicznego.

 

 

Tytuł projektu oddaje zamierzenia autora, którego ambicją jest, jak mówi - wywarcie realnego wpływu na transformację polskiej energetyki z centralnej na wysokosprawną energetykę rozproszoną. Drogą do tego celu jest - zdaniem dr. inż. Szymona Szufy - zastosowanie nowatorskiej technologii toryfikacji biomasy z wykorzystaniem pary przegrzanej (toryfikacja to wstępny proces przetwarzania biomasy mający sprawić, aby jej właściwości zbliżyły się do właściwości węgla).

Wyzwanie, na które odpowie jego zespół badawczy związane jest z tym, że obecnie stosowane metody nie pozwalają odzyskiwać cennych produktów ubocznych procesu toryfikacji, a umożliwia to zastosowanie w nim pary przegrzanej. To dobra wiadomość z punktu widzenia wartości ekonomicznej procesu i jego wpływu na ochronę środowiskową. Jak podkreśla dr inż. Szymon Szufa - Na rynku nie ma generatorów pary przegrzanej małej wydajności (poniżej 1 MW). Para przegrzana jest wytwarzana raczej w dużej energetyce zawodowej. Budowa instalacji do toryfikacji biomasy ma sens tylko wtedy, gdy jest to ekonomicznie uzasadnione.

Zaproponowana technologia ma innowacyjny potencjał, ponieważ zapewnia dobrą kontrolę temperatury procesu, a także homogeniczne produkty (o których mowa w tytule projektu) o różnych właściwościach użytkowych.