Misja na Marsa z udziałem PŁ

17-10-2019

Przedstawiciele Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych podpisali w Katowicach (9 października 2019 r.) porozumienie włączające Politechnikę Łódzką w skład konsorcjum, które będzie odpowiedzialne za wysłanie polskiego satelity na Marsa.

 

 

Podczas konferencji Impact mobility rEVolution’19 w ustalono, że w 2022 roku zostanie wystrzelony bezzałogowy satelita w pełni wyprodukowany w Polsce . Ambicją naukowców jest, aby aparatura, oprogramowanie i struktura mechaniczna zostały wykonane w Polsce, natomiast przy zarządzaniu misją wspomogą ich Amerykanie. Celem wysłania satelity jest zrobienie zdjęć Marsa i jego księżyca Fobosa. Oprócz czujników podczerwieni oraz spektrometrów odpowiedzialnych za badanie obiektów, na pokładzie satelity będzie znajdować się mikrosystem biologiczny (roślina lub grzyby glebotwórcze). Satelita zostanie wyniesiony na rakiecie LauncherOne.

W skład konsorcjum, które opracuje pierwszą z serii trzech misji na Marsa wchodzą:  wrocławska spółka SatRevolution, kalifornijska firma Virgin Orbit oraz środowisko naukowe z czołowych polskich uczelni: Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Poznańskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.