Miniatura na nanokatalizatory

17-08-2021

Narodowe Centrum Nauki opublikowało w połowie sierpnia pierwszą listę rankingową konkursu MINIATURA 5. W grupie nauk ścisłych i technicznych dofinansowano 18 działań, wśród nich jedno prowadzone przez naukowca z PŁ.

 

 

Dr Maciej Fronczak z Katedry Inżynierii Molekularnej wykorzysta otrzymany grant na badania wstępne związane z chemicznym nakładaniem w zimnej plazmie cienkowarstwowych półprzewodnikowych katalizatorów węglowo-azotowych. Młody naukowiec z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska uzyskał dofinansowanie w wysokości 47300 zł.

O planowanych badaniach mówi

- Jak powszechnie wiadomo, paliwa kopalne są ograniczonym źródłem energii, które w końcu nam się wyczerpie. Ponadto, stosowanie paliw pochodzących z węgla czy ropy naftowej obarczone jest rosnącym zanieczyszczeniem atmosfery. Z tego względu należy poszukiwać paliw odnawialnych. Jednym z najczystszych możliwych źródeł energii jest wodór. Jego spalenie powoduje powstanie tylko jednego produktu - pary wodnej. Mój projekt ma na celu wytworzenie aktywnych nanokatalizatorów, które z powodzeniem będą stosowane w produkcji wodoru z wody, czy z prostych związków organicznych, np. metanolu. Do syntezy będę używał chemiczne osadzanie w zimnej plazmie, które jest stale rozwijane w Katedrze Inżynierii Molekularnej. W prostych słowach, metoda ta polega na rozkładzie lotnych związków chemicznych pod wpływem plazmy, z następczym osadzaniem się cienkich warstw rozmaitych materiałów. Warstwy te mają od kilkudziesięciu do kilkuset nanometrów. Konkurs NCN Miniatura finansuje badania wstępne i jeżeli mój projekt przyniesie obiecujące wyniki, będę starał się poszerzać badania.