Międzynarodowy znak jakości kształcenia

28-06-2019

Na posiedzeniu plenarnym Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, które odbyło się w Politechnice Łódzkiej zostały uroczyście wręczone certyfikaty akredytacyjne . Ich przyznanie jest równoznaczne z otrzymaniem zagranicznej akredytacji EUR-ACE® Label (EURopean ACcredited Engineer).

Potwierdzający wysoką jakość kształcenia certyfikat KAUT oraz znak EUR-ACE® Label otrzymały kolejne kierunki z Politechniki Łódzkiej.  

Dziekan Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. Marek Lefik otrzymał dyplom od przewodniczącego KAUT prof. Bohdana Macukowa Dziekan Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. Marek Lefik otrzymał dyplom od przewodniczącego KAUT prof. Bohdana Macukowa

foto: Maciej Dankowski

Są to: budownictwo na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz zarządzanie i inżynieria produkcji na studiach pierwszego stopnia. Obu akredytacji udzielono na początku tego roku, a ich ważność trwa do roku 2022/2023.

W czasie posiedzenia plenarnego w PŁ, KAUT przeanalizowała kolejne wnioski złożone przez uczelnie. Z Politechniki Łódzkiej akredytację otrzymało kolejne pięć kierunków: informatyka oraz fizyka na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, automatyka i robotyka oraz inżynieria materiałowa na Wydziale Mechanicznym i architektura na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Wręczenie certyfikatów odbędzie się uroczyście w późniejszym terminie.

- KAUT nadaje EUR-ACE® Label jako jedyna agencja akredytacyjna w Polsce i jedna z piętnastu w Europie – mówi prof. Bohdan Macukow, przewodniczący KAUT. – Certyfikat ten jest rozpoznawalny we wszystkich krajach europejskich i oznacza spełnianie międzynarodowych standardów.

Przewodniczący KAUT prof. Bohdan Macukow i dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji prof. Zbigniew Wiśniewski Przewodniczący KAUT prof. Bohdan Macukow i dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji prof. Zbigniew Wiśniewski

foto: Maciej Dankowski

Procedura akredytacyjna została przeprowadzona w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Akredytacje zagraniczne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Politechnika Łódzka uzyskała finansowanie dla 16 akredytacji zagranicznych -  przypomina mgr Justyna Kopańska, lider Sekcji Akredytacji i Rankingów Międzynarodowych. – Jest wśród nich akredytacja EUR-ACE® Label na 11 kierunkach studiów oraz amerykańska akredytacja ABET na 2 programach prowadzonych w języku angielskim. Uczelnia zgłosiła także swój udział w ramach ewaluacji Institutional Evaluation Programme (IEP, EUA), akredytacji instytucjonalnej HCERES (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur) oraz reakredytacji Centrum Językowego (akredytacja EAQUALS).