Medale na targach innowacji w Bangoku

24-02-2020

Rozwiązania naukowców z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej wróciły z medalami przyznanymi przez jurorów wystawy International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx 2020), a także z dodatkowymi nagrodami od międzynarodowych stowarzyszeń.

Wystawa IPITEX organizowana w Bangkoku jest jedną z najbardziej prestiżowych tego typu imprez w Azji. W tym roku odbywała się równolegle z Tajlandzkim Świętem Wynalazczości. Organizatorem tej wystawy jest National Research Council of Thailand, organizacja odpowiedzialna bezpośrednio przed rządem Tajlandii za prowadzenie polityki badawczo-rozwojowej oraz promocję wynalazczości.

 

  • Złoty medal otrzymało rozwiązanie pt.: Hybrydowe kompozyty polimerowe modyfikowane włóknami celulozy, którego twórcami są: dr hab. inż. Anna Masek, prof. PŁ; prof. Marian Zaborski; mgr inż. Stefan Cichosz; inż. Karol Tutek. Zostało ono dodatkowo wyróżnione złotym medalem przyznanym przez Manila Young Inventors Association Philippine
  • Medal srebrny przyznano za rozwiązanie pt.: Biodegradowalne kompozyty polimerowe otrzymywane z surowców odnawialnych, którego twórcami są dr hab. inż. Anna Masek, prof. PŁ; dr Mirosława Prochoń; mgr inż. Małgorzata Latos-Brózio; mgr inż. Olga Mielcarek i prof. Marian Zaborski. Dodatkowo otrzymało ono nagrodę Best Invention in Green Technology od stowarzyszenia The Japan Intelectual Property Association

 

Więcej szczegółów o tych rozwiązaniach w dziale Nauka

https://www.zu.p.lodz.pl/nauka#news801

https://www.zu.p.lodz.pl/nauka#news802