Małgorzata Jarczyńska, Centrum Współpracy Międzynarodowej Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych