Mobilność z Ukrainą

19-09-2017

Politechnika Łódzka zakończyła realizację wartego ponad 40 tysięcy euro projektu mobilności akademickiej z uczelniami ukraińskimi.

Projekt Mobilność z Ukrainą objął prestiżowe uczelnie ze Lwowa, Kijowa oraz Charkowa. Realizowany był w programie Erasmus+.

W czasie minionych dwóch lat Politechnika Łódzka gościła 9 studentów i doktorantów ukraińskich realizujących w naszej uczelni, podobnie jak inni Erasmusi, część programu studiów. Byli oni studentami wydziałów: Mechanicznego, EEIA, OiZ oraz IPOŚ. Z wykładami na ukraińskich uczelniach gościło 3 nauczycieli akademickich, a 3 studentów zasmakowało studiów za wschodnią granicą. Jednocześnie gościliśmy w Łodzi 5 pracowników reprezentujących partnerów z Ukrainy.

Uczelnie uczestniczące w projekcie:

Lwów: Narodowy Uniwersytet Techniczny, Lwowska Państwowa Akademia Finansów (obecnie włączony do Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki); Kijów: Narodowy Uniwersytet Techniczny, Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki, Narodowy Uniwersytet Lotniczy; Charków: Uniwersytet Narodowy im. W. Karazina, Narodowy Uniwersytet Samochodowo-Drogowy.

Udział w projekcie, poza korzyściami z nabytej wiedzy i kompetencji, czy też podniesienia kwalifikacji zawodowych, pozwolił uczestnikom wymiany doskonalić umiejętności językowe i międzykulturowe oraz nawiązać nowe kontakty. Zostały też podjęte wspólne inicjatywy edukacyjno-naukowe: pierwsza wymiana studentów w ramach umowy o podwójnym dyplomowaniu z Narodowym Uniwersytetem Lotniczym w Kijowie, podjęcie rozmów na rzecz podpisania analogicznego porozumienia z Narodowym Uniwersytetem Technicznym ze Lwowa, wspólne przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Akcji 2. programu Erasmus+ Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Zwiększenie wymiany akademickiej z partnerami ukraińskimi znakomicie wpisuje się w strategiczne cele rozwoju Politechniki Łódzkiej związane z internacjonalizacją.

Dziękujemy uczestnikom projektu oraz osobom zaangażowanym w organizację i realizację przedsięwzięcia!

Politechnika Łódzka kontynuuje mobilność z Ukrainą w ramach projektów „Mobilność edukacyjna” programu Erasmus+ dofinansowanych w konkursach z 2016 i 2017 roku.