Malezyjska wizyta w PŁ

21-11-2018

Politechnikę Łódzką odwiedziła delegacja z Uniwersytetu Malaysia Perlis. Na jej czele stanął władca Perlisu, jednego ze stanów Malezji – Jego Książęca Wysokość książę koronny Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail, pełniący jednocześnie honorową funkcję kanclerza w UniMAP.

 

 

Współpraca na styku kultur

Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) to malezyjska, publiczna szkoła wyższa znajdującą się na północy kraju, w stanie Perlis. Została założona w 2001 roku jako 17. instytucja szkolnictwa wyższego w Malezji. Głównymi wartościami, jakie przyświecają pracownikom i kadrze UniMAP są: wiedza, szczerość i dążenie do doskonałości. Dziś, po niemal dwudziestu latach istnienia, uczelnia kształci 13 tysięcy studentów na kilkunastu kierunkach studiów i zatrudnia ponad 2 tysiące pracowników.

Pamiątkowe selfie Pamiątkowe selfie

foto: Jacek Szabela

Głównym celem wizyty malezyjskiej delegacji, w której Księciu Perlisu towarzyszyło 10 pracowników uczelni oraz 32 studentów, było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy UniMAP a Politechniką Łódzką. Uczelnie nawiązały kontakt już w 2008 roku podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ITEX w Kuala Lumpur. Przez kolejne lata przedstawiciel PŁ, dr inż. Adam Rylski, regularnie prowadził wykłady dla studentów UniMAP, co zaowocowało podpisaniem pierwszego porozumienia w 2015 roku. – Po trzech latach przyszedł czas na podpisanie generalnej umowy, w której zawarte są dwa kluczowe elementy dotyczące przyszłej współpracy. Pierwszym z nich jest wymiana studencka w ramach programu Erasmus+. Drugi wiąże się z pogłębieniem współpracy technologicznej, szczególnie w dziedzinie inżynierii materiałowej. Zarówno UniMAP, jak i nasza uczelnia są świetne w tym obszarze – stwierdził prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ.

Książę Perlisu Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail i rektor PŁ prof. Sławomir Wiak Książę Perlisu Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail i rektor PŁ prof. Sławomir Wiak

foto: Jacek Szabela

Bogaty program wizyty

Malezyjscy goście rozpoczęli pobyt w PŁ od wizyty w Centrum Współpracy Międzynarodowej, gdzie władze obydwu szkół wyższych przedstawiły najważniejsze informacje dotyczące swoich uczelni. Uroczyste podpisanie porozumienia między uczelniami odbyło się w zabytkowym wnętrzu pałacyku rektoratu. Pomimo napiętego harmonogramu, delegatom udało się znaleźć chwilę na krótką wizytę w Zatoce Sportu PŁ.

W tym samym czasie malezyjscy studenci zostali pod opieką pracowników CWM i kolegów z PŁ. Wysłuchali wystąpień członków ESN-EYE Łódź na temat życia i studiowania w Polsce, po czym zwiedzili budynek CWM, Fabrykę Inżynierów oraz LabFactor. Przygotowali również wyjątkową niespodziankę. Zaprezentowali specjalny, ludowy taniec, który wykonali w pięknych, regionalnych strojach.

Nie tylko technologie

Wizyta Księcia Perlis w Polsce stanowiła pierwszy punkt edukacyjnej wyprawy malezyjskiej delegacji, na trasie której pojawiła się również Belgia oraz Holandia. Politechnika Łódzka jest jedną z trzech uczelni, w tym jedyną techniczną, którą reprezentanci UniMAP odwiedzili w Polsce. Delegaci byli również na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Warszawskim.

Malzezyjscy studenci ze studentami z PŁ Malzezyjscy studenci ze studentami z PŁ

foto: Anna Gryszkiewicz

Co sądzą o Politechnice Łódzkiej? W oficjalnym wystąpieniu z ust Księcia Perlisu padło wiele ciepłych słów - Ja i wszyscy delegaci jesteśmy pod wielkim wrażeniem Politechniki Łódzkiej. Jesteście wzorem do naśladowania dla naszej młodej uczelni. Życzyłbym sobie, by UniMAP, który jest przecież uniwersytetem technicznym, był kiedyś w takim miejscu, w jakim dziś jest Politechnika Łódzka. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy współpracować z instytucją pełną życia, przyjazną studentom i nieustannie idącą do przodu.

W wystąpieniach Księcia Perlisu oraz wicekanclerza (odpowiednik rektora w naszym systemie) – prof. Zul Azhara Zahida Jamala dokładnie wybrzmiało, że we współpracy UniMAP i Politechniki Łódzkiej nie chodzi jedynie o transfer wiedzy i technologii. Ważne jest również czerpanie nauki i inspiracji z odmiennych obyczajów i kultury. Jak podkreślił rektor PŁ prof. Sławomir Wiak - Od Malezji na pewno możemy nauczyć się skrupulatności w podejściu do założonych zadań, koncentracji i determinacji w dążeniu do celu. To wzorzec ważny nie tylko z perspektywy zawodowej, ale również życiowej. Mam tu na myśli zwłaszcza młode pokolenie.