Łódzkie Eureka za innowacyjny efekt współpracy PŁ z Hydro Building Systems

17-04-2024

Tradycyjnie Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, który w tym roku ma XXIII edycję rozpoczął się od wręczenia statuetek Łódzkie Eureka 2023. Przyznano je w trzech kategoriach: Technika, Nauka i Sztuka. Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi nagradza w ten sposób wybitne osiągnięcia naukowe, techniczne i artystyczne wyróżnione na forum międzynarodowymi lub krajowym.

 

 

Łódzkie Eureka w kategorii Technika otrzymał zespół z Politechniki Łódzkiej i firmy Hydro Building Systems za „Inteligentny, ekologiczny kompozyt o właściwościach chłodząco-izolujących do zastosowań w fasadach przeciwpożarowych”.

„Życie Uczelni” pisało o tej innowacyjnej technologii w artykule „Nowy kompozyt dla aluminiowych fasad przeciwpożarowych”. Jest to rozwiązanie, które może zrewolucjonizować bezpieczeństwo aluminiowych fasad przeciwpożarowych.

Jego autorami i zdobywcami nagrody są: prof. Łukasz Kaczmarek z Wydziału Mechanicznego, promotor doktoratu wdrożeniowego wykonanego przez dr. inż. Konrada Sodola z firmy Hydro Building Systems, mgr inż. Dariusz Tyszkowski, opiekun doktoranta ze strony przedsiębiorstwa, menedżer działu Badawczo - Rozwojowego Hydro Building Systems Poland oraz prof. PŁ Jacek Szer z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, ekspert z prawa budowlanego oraz bezpieczeństwa pożarowego i katastrof budowlanych.

Pod koniec minionego roku technologia ta otrzymała Złoty medal na Kaohsiung International Invention and Design Expo w Tajwanie. Prestiżowa nagroda została przyznana w kategorii wynalazków dla Budownictwa i Konstrukcji.