Łódź coraz bliżej wdrożenia 5G

24-06-2019

Pięciu sygnatariuszy złożyło podpisy na porozumieniu w sprawie przystąpienia do pilotażowego programu S5-Akcelerator Technologii 5G. W uroczystości, która odbyła się w rektoracie Politechniki Łódzkiej, udział wzięła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

 

 

Akcelerator technologii 5G stworzony przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną ma ułatwić powstawanie gotowych rozwiązań opartych na technologii piątej generacji, przeznaczonych dla biznesu. Porozumienie zostało podpisane przez ŁSSE, Politechnikę Łódzką, Urząd Komunikacji Elektronicznej, firmę Ericsson i operatora sieci komórkowej Play - P4 sp. z o.o. (na zdj. od lewej: Piotr Kuriata, Agnieszka Sygitowicz, Marek Michalik, prof. Sławomir Wiak, Martin Mellor i Paweł Krzymiński).

Minister Emilewicz mówiła o znaczeniu technologii 5G dla rozwoju Polski Minister Emilewicz mówiła o znaczeniu technologii 5G dla rozwoju Polski

foto: ŁSSE

Minister Jadwiga Emilewicz określiła zawarcie porozumienia jako historyczne dla rozwoju 5G w Polsce. - Dlaczego jest to takie ważne? Bardzo ostrożnie szacując, rozwój sieci 5G zwiększy naszą produktywność o 1 proc. PKB, co oznacza ok. 4 miliardy, warto więc jest w tę technologię inwestować – mówiła na spotkaniu w PŁ. Podkreśliła przy tym, że ważny jest także aspekt społeczny, czyli wpływ technologii 5G na nasze życie, np. w zakresie służby zdrowia oraz systemów transportowych.

Rząd zakłada, że zgodnie ze strategią „5G dla Polski” - jednym z sygnatariuszy jest Politechnika Łódzka - do końca 2025 roku uda się siecią 5G objąć wszystkie większe miasta w Polsce i najważniejsze ciągi komunikacyjne. Na miasto pilotażowe została wybrana Łódź.

Zainteresowanie zastosowaniem sieci 5G w przemyśle wyraziły już pierwsze firmy. W PŁ gościli m.in. przedstawiciele firmy Wielton oraz Procter & Gamble.

 – Otwieramy nowy rozdział działalności Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki technologii 5G zyskamy przewagę konkurencyjną oraz dodatkową zachętę inwestycyjną dla przedsiębiorców w szczególności nakierowanych na przemysł 4.0. – mówi Marek Michalik, prezes ŁSSE S.A.

Do etapu inkubacji Strefa chce zaprosić około 40 startupów, z których wyłoni finałową dwudziestkę. Na wsparcie startupów ŁSSE pozyskała około 14 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. - Decyzja o dofinansowaniu projektu była jedną z pierwszych, które podjął obecny zarząd województwa i jako gospodarz regionu jestem pewien, że był to dobry wybór - powiedział marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Rozwiązania przygotowane przez startupy i firmy będą testowane i wdrażane przy współpracy z PŁ.

Martin Mellor w rozmowie Piotrem Kuriatą, z tytułu wiceprez Agnieszka Sygitowicz i prezes Marek Michalik z ŁSSE i wicewojewoda Karol Młynarczyk Martin Mellor w rozmowie Piotrem Kuriatą, z tytułu wiceprez Agnieszka Sygitowicz i prezes Marek Michalik z ŁSSE i wicewojewoda Karol Młynarczyk

foto: mat. ŁSSE

Przygotowaliśmy projekt sieci pilotażowej 5G w obrębie kampusu uczelni – mówi rektor PŁ prof. Sławomir Wiak – Sieć ta ma umożliwić przedsiębiorcom przygotowanie aplikacji dla innowacyjnych usług w dedykowanym środowisku testowym. Politechnika udostępni nie tylko know-how, ale także unikatową infrastrukturę. Utworzenie Centrum Kompetencji 5G - miejsca, gdzie startupy będą mogły testować swoje projekty, będzie podstawą rozwijania współpracy z otoczeniem gospodarczym, a także pozwoli zwiększyć atrakcyjność zajęć dydaktycznych.

W ramach grantu badawczo-wdrożeniowego przygotowanego przez uczelnię, pieniądze zostaną wykorzystane na budowę sieci i zakup urządzeń potrzebnych do przetestowania technologii 5G. Minister Jadwiga Emilewicz potwierdziła w czasie konferencji prasowej, że choć rząd jeszcze nie przekazał Politechnice Łódzkiej zapowiedzianych funduszy na pilotaż, to są one „zabudżetowane" dla uczelni.

Przed partnerami porozumienia stoi wielkie wyzwanie.

Paweł Krzymiński, dyrektor Departamentu Częstotliwości UKE zaznacza, że Urząd, jako instytucja odpowiedzialna za przygotowania częstotliwości koniecznych dla nowej technologii, robi wszystko, aby usługi oparte na 5G były dostępne jak najprędzej i jak najszerzej. - Wierzę, że dzięki takim projektom i dzięki zaangażowaniu ich uczestników Polska ma szansę stać się jednym z liderów rozwoju nowoczesnych technologii w Europie – dodaje.

W procesie wdrażania i testowania rozwiązań przygotowanych przez startupy uczestniczyć będzie firma Ericsson, która odpowiada za sprzęt niezbędny do funkcjonowania sieci.

Ericsson jest gotów na wprowadzenie 5G w Polsce. Technologia czeka na uruchomienie, a rozwiązania na wdrożenie. Ericsson wdrożył już dziewięć sieci 5G na świecie – mówi Martin Mellor, prezes firmy Ericsson w Polsce. - Podpisując porozumienie w Łodzi zyskujemy zaangażowanych partnerów, rozszerzamy praktyczne możliwości wdrożenia rozwiązań służących rozwojowi potencjału społecznego i ekonomicznego w Łodzi i w Polsce – wyjaśnia.

Technologia 5G to kolejna generacja w rozwoju sieci mobilnej. Jak podkreśla Piotr Kuriata, członek zarządu P4 ds. Rozwoju Biznesu i Regulacji – Sieć 5G to znacznie większe prędkości i możliwość obsługi milionów nowych urządzeń. Te parametry otwierają przed twórcami rozwiązań i usług zupełnie nowe możliwości. Sieć 5G to także zupełnie nowe otwarcie na przemysł, który do tej pory traktował sieci mobilne bardziej z konsumenckiego punktu widzenia. Porozumienie, które podpisaliśmy, pomoże nam odpowiedzieć jak sieci 5G zmienią przyszłość i jakie nowe modele biznesowe mogą dzięki nim powstać.

Technologia 5G jest już w Polsce dostępna, ale konieczne jest jeszcze przydzielenie odpowiednich pasm i częstotliwości operatorom. Na świecie dwunastu operatorów uruchomiło komercyjnie sieć 5G. Polska, a w szczególności Łódź, może wkrótce dołączyć do liderów zmieniających scenariusze znane dotychczas z filmów science-fiction w codzienną rzeczywistość.